20. aug, 2016

Omran, Alan, idrott, sjukskrivning, våfflor, lokala poliser, ränteavdragen

DNs ledare idag lördag 20/8 resonerar kring det eventuella S-förslaget att förbjuda tiggeri i Sverige. Ledarskribentens slutsats är att det ska inte förbjudas. ”Att fattiga människor sträcker fram handen kan inte vara ett brott.” Ska gatumusiker också förbjudas kan en undra? Det finns många som nödtorftigt drar sig fram genom att människor lägger några kronor i en hatt, låda eller pappmugg. Och inte alltid för musiken eller vad det nu bjuds, utan för att hjälpa personen ifråga. Det är mänskligt att vara fattig, arbetslös, diskriminerad och utstött. Det är också mänskligt att vilja hjälpa, om så bara med några kronor. De omänskliga levnadsvillkor, som till exempel många romer har, blir inte bättre av att en lag i Sverige kriminaliserar tiggeri.  Varken här eller i hemländerna.

På DN Debatt idag skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare i tankesmedjan Stiftelsen tryggare Sverige och Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen – jag hyser stor respekt för Wästberg! – om att kommunala poliser kan återupprätta förtroendet för de demokratiska institutionerna. Det är kanske att ta i men det ligger mycket i resonemanget att polisen ska ha folklig förankring och att kommunala poliser kan vara en lösning. Den nya polisorganisationen skulle vara ett sätt att förankra polisen lokalt, men det har uppenbarligen misslyckats och organisationen har varit igång i två år. MEN i Växjö kommun har vi en ”kommunpolis” som finns på plats i kommunhuset då och då. Och igår mitt på dagen stod två poliser i full mundering utanför Länsstyrelsen. La märke till att jag omedelbart undrade om det var bombhot eller annat terrorhot – så sällan ses poliser ute på gatorna! Skulle ha frågat dem förstås! –Varför står ni här?

 En  god nyhet i denna DN (bara kommit till s 12 ännu): ”Ministern redo att dra tillbaka sitt eget förslag”. Det handlar om socialförsäkringsministerns försök att lägga över sjuklönekostnader på arbetsgivarna. Långtidssjukskrivningar ökar och då är ett sätt att hejda kostnaderna att lägga över dem på någon annan. Inte särskilt rehabiliterande och förslaget har fått mycket stryk från olika håll, inte bara av företagarna. Tillgänglighetsrörelsen till exempel är, med rätta, rädda för att utsorteringen av personer med funktionsvariationer ska öka. Vänsterpartiet har sagt nej, har jag noterat.  Och nu är ministern beredd att dra tillbaka förslaget under förutsättning att parterna på arbetsmarknaden kommer med egna förslag. Bra!

Ser också att trycket inom S ökar för att ränteavdragen ska sänkas. Ca 20 miljarder per år kostar ränteavdragen på 30%. Både MP och V har föreslagit en stegvis nedtrappning, M är mot och likaledes S, men nu motionerar S-distriktet Skåne till S-kongressen nästa år om att helt ta bort ränteavdraget. Ett argument är att fastighetsskatten är borta. Denna fråga lär gå avtrappningsförespråkarnas väg. Frågan är bara när.

Igår hade tre av oss i V.s kommunala grupp en träff med tre representanter för Smålandsidrotten. Vi pratade i två hela timmar om varför det är bra och viktigt att barn och unga finns i föreningar och att de finns kvar även som vuxna. Vi talade om föräldrars roll, ledare och tränare, styrelserna och om gränser för vad som kan krävas av föräldrars ideella arbete, svårigheter att balansera allas lika värde och ”toppa” matcher. Vi lärde oss att forskningen säger att tills barnen är ungefär 15-16 år ska det vara lek. Att tänka elit innan dess kan vara kontraproduktivt. Mycket givande samtal! Nu drar vi igång ett systematiskt, metodiskt arbete med att träffa så många organisationer, föreningar, företag, nätverk som är möjligt. Vi tror på det arbetssättet. Ja, vi tänker på val 2018 och börjar planeringen nu.

Lördag eftermiddag. Haft barnbarn med föräldrar här på våfflor med grädde och sylt. Våffelsmeten helt knäpp. Helt plötsligt blir alla våfflor trasiga, trots generös insmörjning av våffeljärnet!?  Men äta dem gick ju. Har ett helt lager med saker som ska skrivas; annons, protokoll, motion bland annat. Men det är ju lördag och även om regnet hänger i luften blir det nog lite grillning. Imorgon är det fotboll borta på Sandavi, ett par trehundra meter från vår lägenhet. Det är Cup och det har börjat idag. Jag hör speakern där jag sitter på altanen. Men som sagt imorgon ska vi gå dit och se när barnbarnet Kajsa, 9 år, spelar.

Och i Syrien beskjuts sjukhusen. Fotot på Omran, 5 år, sprids i världen, precis som den drunknade Alan, 3 år. Finns det någon gräns för vedervärdigheter, cynism, våld?

Carin Högstedt

160820