16. aug, 2016

Bilar och cyklar, koldioxid, Trafikplats Fagrabäck, Norra stationsområdet

Mättad dag. Var det inte Karin Boye som skrev om ”den bästa dagen är en dag av törst”? Jo, jag tror det. Men vet inte om jag håller med. Min dag, mättad av möten, yrkanden, överväganden, reservationer, överläggningar, är inte heller den bästa dagen. Motståndet mot att ändra så mycket som ett kommatecken i kommunstyrelsen från den moderatledda femklövern är totalt, kompakt och oändligt tålamodsprövande. Synd att inte folket utnyttjar sin möjlighet att gå och lyssna!

Däremot var S+V överens om nästan alla ärenden idag och där vi hade olika idéer knöt vi ihop dem i ett förslag till beslut. I några fall var även SD på vår sida, men det hjälper inte när siffrorna ändå blir 8-7 till borgerlighetens fördel.

De flesta ärendena kommer upp till fullmäktige senare i augusti. Det gäller V-motion om att göra socialt bokslut, S-motion om att barnomsorg ska erbjudas även vid nattarbete och V-motion om att erbjuda teoretiska delen av körkortsutbildningen i gymnasieskolan. Det gäller även detaljplan för Norra stationsområdet, där jag tog upp planeringen för ett ökat cyklande vid stationen redan i arbetsutskottet. Det blev diskussion och i den sas att detaljplaner inte ska reglera cykelparkeringar – däremot är det noga med bilparkeringsplatser, min anm.  – nej cykelparkeringar tas upp i bygglovskedet. Nu ville vi i V göra ett uttalande om behovet av cykel-p-platser i en växande och grön stad inför arbetet med bygglov t ex. Men då var också det fel! Nu tyckte Nils Fransson, L, att vi skulle göra en skrivelse! Härskarteknik i sin prydno. Alltid fel tillfälle att ta upp något på. Och detta ska en höra från de som byggde ett P-garage åt privata näringslivet, som går med 1,3 miljoner kr i förlust enligt prognos för 2016!

Men viktigaste ärendet idag var Trafikverkets förslag till vägplan för Trafikplats Fagrabäck. Och här är Vänsterpartiet ensamma om att driva klimat- och miljöfrågorna. Vi avstyrker förslaget och radar upp argument, som inte bara vi har anfört utan många andra i remissvar och i vissa styrelser och nämnder som behandlat vägplanen. Jag ska lägga ut hela yrkandet på www.vvaxjo.se senast i morgon. Hela diskussionen idag handlade om att förhandla om kostnaderna med Trafikverket innan beslut om väg- och detaljplan tas, vilket S yrkade på, eller inte, allianspartierna +MP. Det kan inte tolkas på annat sätt än att alla utom V har köpt hela Trafikplats Fagrabäck med hull och hår. Trots att dess konsekvenser strider mot det mesta i arbetet för en grön och fossilbränslefri kommun, Sverige och världen!

Fin kväll. Sitter ute och ska så fortsätta. Har en del att förbereda till i morgon.

Carin Högstedt

160816