5. jul, 2016

Annie Lööf i Almedalen, könsstympning av flickor, subventioner, retorik

Så lyssnar jag på Annie Lööf (C )i Almedalen. Bra retorik med mycket känsla och snygga, personliga ord- och språkval. –Vad sa då Lööf  om jämställdhet, jämlikhet, våld mot kvinnor, flyktingar, funktionsnedsättningar? Valet av jämställdhetsämnen var oväntade, inte de vanligaste i Almedalen: Könsstympning av flickor och hedersrelaterat våld (HRV). Lööf var berörd då hon talade om den grymma sedvänjan att könsstympa flickor för att få kontroll av deras liv och sexualitet. Hon poängterade att det inte har med religion att göra (sant) och att det är en tradition, grym sådan.

I Sverige är detta förbjudet. Det är även förbjudet att skicka döttrar från Sverige till annan kontinent för att utföra ingreppet. Men det händer naturligtvis att sommarlovet används till sådana resor liksom till att gifta bort söner och döttrar enligt gamla sedvänjor och mot deras vilja.

Kan inte låta bli att berätta (igen?) hur Jämställdhetskommittén (jag var ordförande) i Växjö kommun uppmärksammade könsstympning och spred information om detta. Det är nog 15 år sedan. En tjej på gymnasiet, Katedralskolan, hade av eget intresse gjort en film om ämnet. Mycket bra film som visades i olika sammanhang. –Varför, var, konsekvenser av könsstympningen? Filmen tog upp aspekterna. Vi bjöd in till möte på Tallgården i Araby, där många berörda av könsstympning bor och lever. Två barmorskor var där och informerade om vad de möter i sitt yrke: Komplikationer vid barnafödande t ex. Jag minns att jag var lite orolig för att ingen publik skulle vilja/våga komma. Ca 50 personer kom och det var den vanliga blandningen på folk – som alltid i Araby är det mångfald av kvinnor/män/yngre/äldre/arbetskraftsinvandrare/nyanlända. Ett av de mest givande möten jag varit på!

Roten till det onda sitter inte i Sverige. Det tycker jag Lööf kunde fått fram bättre. Den grymma sedvänjan finns i olika delar av planeten. Den som vill stödja ett bra arbete mot könsstympning kan ge Erikshjälpen ett bidrag. Jag har sett program på TV om hur de lyckas genom att se hela sammanhanget i byarna. Det går inte att komma stolpandes och säga: Sluta med att skära flickorna. Erikshjälpen (hoppas de inte slutat med detta) sätter in åtgärder för utbildning, vatten, sanitet, arbete. Då går det att avskaffa könsstympningen.

I Sverige ska vi vara informerade, vara uppmärksamma och speciellt vård- och skolpersonal liksom juridiksektorn ska kunna ämnet könsstympning och notera tecken. Det samma gäller det hedersrelaterade våldet. Kunskaper, samarbete över myndighetsgränser, generösa villkor för kvinno- och ungdomsjourer, tydlig lagstiftning – finns mycket att göra. Länsstyrelsen i Kronoberg är på gång med utmärkt kartläggning, seminarier för berörda personalgrupper, handlingsplan är beslutad (enhälligt bifall i fullmäktige till en V-motion) i Växjö kommun.

Åter till Annie Lööf. Hon nämnde ingenting om funktionsnedsattas villkor mer än indirekt då hon var negativ till ”sjukskatten”. Om det förslaget går igenom, att arbetsgivarna ska stå för långtidssjukas ersättning i högre grad än nu, så går det otvivelaktigt ut över de som har någon form av funktionsnedsättning, vilka ju redan är satta på undantag när det gäller tillgång till arbete. Förresten. Ibland undrar jag: Människor är ju sjuka, kort tid, lång tid. Sjukdomar finns. Alla vill bli friska. Satsa på rehabilitering, forskning och utveckling av hjälpmedel och mediciner, istället för att skyffla kostnader mellan staten och arbetsgivare.

Lööf talade ej heller om flyktingmottagandet annat än ur aspekten arbetskraft, lagstiftning om låglönejobb, ”enkla jobb” och risken för citat ”ny underklass”. Ett nytt avdrag för arbetsgivare lanserades.  12 miljarder för att minska eller avskaffa arbetsgivaravgiften under två år för nyanlända och (?) ungdomar. Det ska ge 45000 nya arbeten. –Hur kan det då komma sig att det inte blev full sysselsättning när arbetsgivarna fick betalt cash money för varje person i Fas 3??? Det finns redan så många anställningsformer/sysselsättningar, så Arbetsförmedlingen har svårt att hålla reda på dem! Slå ihop och anställ folk där de behövs: I vård, i omsorg, i skola – och utbilda så att näringslivet kan få den kompetens som behövs: Ingenjörer, IT-personal, industriarbetare av olika sorter… tänk långsiktigt så att Sverige inte som nu står utan lärare i tillräckligt antal, liksom sjuksköterskor, undersköterskor, tekniker, byggarbetare, förskollärare… Kan det vara så svårt? – Men inte omöjligt väl?

Plus till Annie Lööf för hon var inte så förutsägbar i sitt tal. Fortfarande inget om kvinnors löner, pensioner, delade turer, heltider…

Carin Högstedt

160705