5. jun, 2016

Freden, vaccinet och potäterna, sex timmars arbetsdag, Kommunal, simtur i sjön

Ser i Dagens ETC 3 juni att till Kommunals kongress, som pågick 31 maj till 3 juni, kom in 72 motioner om arbetstid och 67 för kortare arbetstid och flertalet pläderade för sex timmars arbetsdag. Ombud från Göteborg säger i tidningen att det har blivit mer att göra för färre personer och att folk arbetar slut på sig själva innan pensionen. –Ja, rejält kortare arbetsdag är den mest efterlängtade och behövda reformen i Sverige. Det har varit alldeles för tyst om det. På V-kongressen skärpte ombuden kravet, som förra kongressen beslutade om och nu redovisades för den här kongressen, som var i början på maj. Utredningen redovisade alldeles för lång genomförandetid. Hoppas jag nu skriver rätt här. Jag har ju bara hörsägen att gå på. Men hur gick det på Kommunals kongress? Har inte sett något om den annat än val av ordförande?

På 20 år har 20 miljoner människor räddats tack vare vaccinationer mot vanliga sjukdomar: mässling, polio, stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos. Dessa sjukdomar är de vanligaste barnsjukdomarna i världen. Jag känner igen som väldigt frekventa från mina anmödrar/fäder i släktforskningen tuberkulos, kikhosta, difteri, mässling (skrevs massel i kyrkböckernas dödslängder och difteri kallades rödsot). På 1970-talet vaccinerades mindre än tio procent av alla barn mot dessa sjukdomar. Idag är siffran 84 procent. Framsteg men fortfarande är det miljoner barn som inte vaccineras på grund av kostnaderna. Vaccinmarknaden domineras av en handfull läkemedelsföretag. Främst är det barn i länder där det är konflikter och krig, som inte vaccineras. I länder där kostnaderna inte är problem har föräldrar börjat avstå från att vaccinera sina barn. Därför rapporterades 7 100 fall av mässlingen i Europa 2007 och närmare 32 000 2013. Jag kan förstå tveksamheten efter t ex narkolepsioffren, men fortfarande är det ju ”freden, vaccinet och potäterna” som åstadkom att barnadödligheten i Sverige avtog under 18-1900-talen. Källa Dagens ETC 1 juni och UNICEF.

Riktigt vacker högsommardag i Växjö! Lite stackmoln nu på eftermiddagen. Fått ont i huvudet, halsen, luftrören och feber. Klarat mig hela vintern och så nu. Men synd att klaga. Badade i Toftasjön för att kanske bli av med feber. Blev inte sämre i alla fall. 21 grader i vattnet. Ingen arbetslust eller ork utan kör med maken L, som är och handlar och har burit vatten från sjön till växterna. Gräset brunt redan.

Ha en trevlig nationaldag i morgon. Vänsterpartiet Växjös styrelse ska ha möte på eftermiddagen och avsluta med mat på restaurang. Får se om jag tar mig dit.

Carin Högstedt

160605