25. maj, 2016

Hållbar utveckling, Trafikplats Fagrabäck, landsbygdsriksdag, cykelspaning, Yarden

Hur kan ett civiliserat land som Sverige föreskriva att detaljplaner/vägplaner ska jämföras med noll-alternativet, det vill säga alternativet är alltid att ingenting förändras i nuläget. Svaret är nämligen alltid givet. Det som planeras vinner alltid. Som exempel ur verkligheten: Ny Trafikplats Fagrabäck i Växjö motiveras av att befolkningen ska öka och därmed biltrafiken, obs! Det verkar vara en naturlag att om befolkningen ökar så gör även biltrafiken det. Även i en framtid, som ska vara hållbar enligt alla miljöprogram. När nu den storskaliga trafiklösningen presenteras, så innehåller den gott om bullerplank och vallar för att ljudnivån ska dämpas. Den jämförs med nuvarande rondell och samma trafikökning utan nya bullerplank eller modifieringar… Varför införs inte en regel att planer och stora investeringar ska presenteras med exempelvis tre olika alternativ, där vart och ett har bedömningar ur klimat-, miljö- och ekonomi-aspekter?

Det var hett både ute och inne igår kväll i Fagrabäckskolans aula, när Trafikverket hade samråd om Trafikplats Fagrabäck. ”Det regnar manna över Växjö”, sa konsult som presenterade ”lösningen”. Han menade miljonerna som det kommer att kosta, 200 tror jag. Är det manna? Inte ett miljömål kunde jag uppfatta. För 200 milj kr skulle det kunna bli  många bussgator, mycket cykelvägar och nuvarande rondell kan få två filer istället för en. Om det nu var 200 milj kr. Det kanske är kostnadsökningen bara. Låter det vara osagt.

Men det allvarliga är att Sverige och ytterst regering och riksdag fortsätter att bygga vägar för mer bilism i en tid med COP21 och uppenbara klimatproblem, mest i andra kontinenter än Europa, men är torkan på Öland och Gotland tillfälligheter? Under min livstid har jag sett lupinerna börja blomma tidigare och tidigare. Eller inbillar jag mig? Det är mänsklighetens beteende som ska ändras. Det skulle inte vara några köer i Fagrabäcksrondellen om arbetstiderna ändrades så att inte alla börjar kl 8.00 och slutar 16. Det behövs förändrade strukturer för att bryta bilberoendet, plus alternativ som är bekväma och går i tid. Köerna uppstår just när de flesta ska till jobbet och från jobbet. Dessutom är det köer i många rondeller i Växjö vid de tiderna. Hur påverkas de med den här mastodontlösningen?

Många i den stora publiken troppade av – liksom jag – när det gått mer än två timmar och föredragningarna inte tog slut. Dålig styrsel på mötet. Hade varit bättre med korta föredragningar utan frågor i snabb takt, sedan mycket tid för frågor och påståenden från publiken via mikrofon – kanske lättare sagt än gjort, men det hade underlättat dialog.

Idag S+V-budgetmöte om målformuleringar i texterna. Snart färdiga. Sedan arbetsgrupp inom Bibliotekets vänner. Höstprogrammet klart – förutom smärre detaljer. Start redan fjärde augusti, då vi i samarbete med Växjö kommuns Scensommar ska berätta om vår tids arbetarlitteratur som förspel till visning av filmen Yarden, utomhus vid Fria ordets hus. Spännande!

Så årets spaning på cykel. En arbetsgrupp inom (V) Växjö – fyra var vi idag – tittade på hur det är att cykla i centrum och speciellt hur trafikljusen fungerar och hur de skulle kunna prioritera cyklister. I stadens ytterområden fungerar det bra att cykla i kommunen, men landsbygden och just Växjö centrum är på bilarnas villkor. I sträckan mellan Stortorget och Norrtullsrondellen kommer cyklisterna från Linnéparken ut oskyddade. Där hände en olycka häromsistens. Ett högt plank, nybyggt, har försämrat sikten. En spegel skulle kunna förbättra situationen, kom vi på. Skrivelse till tekniska nämnden om våra spaningar och förslag ska göras.

Så cykeltur hem och en rejäl regnskur på vägen.

Imorgon till Gotland på kvällen för att delta i Landsbygdsriksdagen. Hela Sverige ska leva! Fredag utflykt och jag har valt besöksnäringarna för både studiebesök och seminarier på lördag-söndag. Tänkte på mitt uppdrag som ledamot i Destination Småland AB. Hoppas på många nya idéer.

Carin Högstedt

160525