6. apr, 2016

10 miljarder, välfärd, Växjösjön, Skogsleken, Markaryd, cirkulär ekonomi

Vacklade upp jättetidigt idag. Maken L till Stockholm med första tåget. Frukosten hoppar vi aldrig över, så det gäller att ha tid på sig. Visste att Trädgårdstjänst skulle komma men diffus tidpunkt, morgonen eller förmiddagen. 7.30 kommer han med grävskopa och maskiner. Så jädra skicklig och snabb! Gör precis det vi har antecknat och jag hinner inte begråta det som vi sagt ska bort. Jag är imponerad. Den jättelika stubben efter pilträdet som alltid växt oss över huvudet är väck. Nu ska altanbyggarna in. Sedan ska Trädgårdstjänst tillbaka för finlir.

Hemma tidigt efter ett av många möten denna dag. Distriktsstyrelsens arbetsutskott, första mötet efter årskonferensen. Tre av oss närvarande, nyvalde ordföranden Amelie, Eva-Britt och undertecknad. Konstruktivt, snabbt, framåtsyftande. Planering, planering, snart är det val och vi ska inte ha några vita fläckar i Kronoberg. Markaryds kommun har ingen V-ledamot i fullmäktige. Det ska inte upprepas.

Idag gjorde Åsa Karlsson-Björkmarker och jag ett gemensamt besök på förskolan Skogsleken i Sandsbro. Det är en av de 29 förskolorna som kan bli av med sitt tillagningskök. De ligger på gränsen beträffande portionsantal. Förskolan är tämligen ny, ett par år bara och väldigt fin. Köket och matsalen ger intryck av modern restaurang – vilket det ju också är! Pratade med en av två kvinnor som arbetar i köket och platschefen. Varken Åsa eller jag hade varit på denna förskola tidigare. Det var trevligt att se lokalerna och det barnen håller på med. Vi fick också nyttig information som vi bär med oss i diskussionen om matorganisationen. Det är ju alltid så att bilderna av verkligheten är tillgångar i besluten om politiken.

Kommunstyrelsen igår förlängd till från ca 16.00 till 18.30 för diskussion/information om miljöprogrammet och hur vi ska uppnå målen i det. Det går ju inte av sig själv precis. Mathilda Tham, professor från Linnéuniversitetet, en av inbjudna gäster, talade om cirkulär ekonomi. Växjö kommun har sagt sig vilja bli ett kunskapscentrum för cirkulär ekonomi och hur genomförs det? Mathilda talade väl och berättade om hur begreppet cirkulär ekonomi bl a innebär att inte alla måste köpa och äga utan kan hyra, låna eller byta sig till grejer, t ex verktyg. Jo, pytt, tänkte jag. (V) har haft två motioner på temat, sportgrejer och verktyg/maskiner – båda har röstats ner i kommunfullmäktige. Går det lättare att genomföra om en professor talar om det? Lite surt, visst. Men lite konstigt är det. Och inte konstigt att målen i miljöprogrammet är svåra att nå. Ambitionerna och besluten är inte alltid på toppnivå.

Biologisk mångfald finns naturligtvis med  i miljöprogrammet. På kommunstyrelsemötet före miljögenomgången togs beslut om – kan tyckas – en liten sak men med ett stort symbolvärde; motorbåtar i Växjösjön ska tillåtas. Den enda motorbåtfria sjön ska nu tillåtas ha elmotorförsedda båtar. Varför? Framgår inte. Sjön används som simarena av Växjö Simsällskap och Triatonklubben. De kan simma säkert eftersom det inte finns båtar i sjön.  Södra delen är fågelrik. Där ska inte båtarna köra, sägs det. Jag säger bara: Vattenskotrar är förbjudna men finns överallt. Släpp båtarna fria i Växjösjön och sedan är det slut på friden. Kanske. Biologisk mångfald som ledstjärna? Nej, inte i detta beslut. Alla allianspartierna för båttrafiken, M+C+L+KD+MP. Jag hittar inte någon rak linje i förhållningssätt till miljöprogrammet. Som sagt; kan tyckas vara en liten sak, sjön är ju liten och det blir troligen inte någon armada av båtar, men till vad nytta utsätta sjön för risken? De så kallade vanliga människorna jag pratat med om detta tycker det är helt fel beslut. De uppskattar Växjösjön för rofylldheten.

Vänsterpartiets riksförhandlare har haft framgångar: 10 miljarder mer till välfärden. Omräknat till Växjö kommunnivå, så är det ca 100 miljoner kr och omräknat i tjänster så blir det 200 fler i vård, omsorg, skola. Det gör skillnad! Det kan användas till färre barn i grupperna i förskolan. Det kan användas till fler socialsekreterare, fler undersköterskor etc. Vi vet behoven. Jag är mycket stolt över framgången.

Finns väldigt mycket att berätta från gårdagen men känner att jag håller på att tappa trådarna; dels känner jag ett starkt behov av att agera politiskt i varje minut och informera om allt, dels känner jag behov av att sitta stilla och se på nyheterna, läsa tidningen Retro, som kommit idag. Balansen? Före sin tid? Sorteringspapperskorgar togs upp som ny idé igår på miljögenomgången. Jag tror det är 10-15 år sedan som (V) föreslog det – och fick nej! Ursäkta, men ibland undrar jag hur många vi är som slösar bort vår tid för att vi är före vår tid? Om ni förstår.

Carin Högstedt

160406