7. mar, 2016

Utredning hafsverk, DFF, jämställdhet? 8 mars, nytt kommunhus, Macken

Röda Korset har lämnat remissvar på regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd, begränsning av anhöriginvandring och skärpta krav på egen försörjning. SvD rapporterar idag: ”Regeringens förslag ogenomtänkt hafsverk”. Ordföranden i Röda Korset, Ulrika Årehed Kågström, säger i SvD: ”Vi är verkligen djupt oroade över hela förslaget. Detta riskerar att bryta mot Sveriges folkrättsliga principer och får stora humanitära konsekvenser. Det handlar om liv och död.” ”En förutsättning för att kunna fungera normalt igen är att du har en trygghet omkring dig. Att du vet att du får träffa din familj.” Det vi bevittnar nu är att män och pojkar flyr först och att kvinnor och flickor kommer efter, fastnar vid någon gräns och blir sittande. Utan något hopp om återförening i många fall om detta lagförslag går igenom. Ett lämpligt ämne för Internationella kvinnodagen! Säg nej till TUT (tillfälliga uppehållstillstånd), låt familjer återförenas, skapa trygghet för flyende människor!

Samtidigt med detta pågående lagförslag så säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, i Dagens ETC (måndag 7/3) att ”invandringen löser en stor utmaning”, nämligen den åldrande befolkningen i Sverige och jättelikt behov av arbetskraft, inte minst i offentlig sektor. Det gäller att få in nyanlända på svenskundervisning och arbete så snabbt som möjligt, anser Johansson. Det är verkligen motsägelsefullt. Vem går in med all kraft i SFI och arbete, om en inte vet vad morgondagen innebär. Får stanna? Hur länge? Familjen kommer-kommer inte? Sämsta möjliga plattform att börja nytt liv och ta hand om Sveriges äldre och barn från.

Hemma 21.30 efter möte med representant för Macken, socialt företag i Växjö kommun, och så kommunala gruppen, som höll på i 2,5 timmar. Diskuterade ett eventuellt nytt kommunhus´ placering i kommunen och när i tiden. Vi noterade att när DFF (damfotbollslaget) ansöker om pengar så är det inte självklart att det blir några. Det är skillnad på herr och dam i detta avseende. Lakers och Öster brukar få det de vill ha. Ska ta reda på bakgrunden till avslaget i kultur- o fritidsnämnden. Obegripligt hittills utifrån det som sagts i media. Beslutade lämna in motion om att gymnasieskolan ska inkludera den teoretiska delen av körkortsutbildningen. Diskuterade mycket kring sociala frågor och klassklyftor och jag har i uppdrag att höra med S om vi ska upprepa motion om att tillsätta en forskargrupp som lägger fram förslag hur klyftorna kan minska, modell ”Malmökommissionen”, som blev en framgång. Som underlag har vi Smålandspostens utmärkta inblicksreportage om det sociala tillståndet i kommunen. Ja, mycket att prata om och det tar sin tid.

Imorgon Internationella kvinnodagen och fackeltåget i Växjö startar från scenen på Storgatan. Samling kl 17.00. Vi går till Fria ordets hus, där det blir program med poesi och annat.  För jämställdhet världen över, för kvinnofrid, mot förtryck, övergrepp och orättvisa villkor mellan kvinnor och män. För asylrätt och refugees welcome, mot rasism och främlingsfientlighet.

Carin Högstedt

160307