22. feb, 2016

Lurad, 100 km/h, tomter i Ingelstad, nedmontering av bankservice, svarspost, köpeavtal till fullmäkt

Läste handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkt 10. ”Redovisning av uppdrag till kommunchefen att göra analys av hållbarhetsaspekter och utsläpp för trafiklösning vid Fagrabäcksvägen.” I Växjö. Uppdraget givet 12/1 i år som svar på skrivelse från Cheryl Jones Fur (MP). Jag börjar läsa i tro att uppdraget ska gå till oberoende konsultfirma. Upptäcker att det är redan klart! Det som redovisas är en enda lång plädering för det förslag till lösning som är trafikverkets med stöd av kommunen. Blir iskall. Orkar inte igenom texten. Ska granska senare. Tänk att bästa möjliga lösning på bilköer viss tid på morgon och eftermiddag (inte alla dagar dock) är tre rondeller, 100 km i timmen förbi, in i naturreservatet… Nä. Lurad. Det var ingen vändning i detta ärende.

I ett annat ärende ska vi besluta om detaljplaneläggning för bostäder i Ingelstad. Hög tid. Finns i dagsläget inte en enda tomt att bygga villa på t ex. Detta trots vällovliga mål i landsbygdsprogrammet om vikten av planläggning för bostäder även utanför stan.

Dagens ledare i Dagens ETC (22/2) handlar också om landsbygden och ”systematisk nedmontering av service som är fundamental för att miljoner människor ska ha en fungerande vardag.” Andreas Gustavsson har skrivit om storbankernas nerläggning av kontor i småorterna i Sverige och, om kontoren är kvar, deras  vägran att ta emot kontanter. Tre storbanker har lagt ner drygt 250 kontor det senaste tio åren. Nyligen las tre kontor i Växjö kommun ner av Swedbank. När jag via skrivelse till kommunstyrelsen ansåg att kommunen borde ta upp en dialog med banken om vilken betydelse detta har för människor som bor och vill fortsätta bo utanför centrum av Växjö, så lyfte de borgerliga styrande partierna inte ens ett ögonbryn. Så det är bara att fortsätta dra in service och dela ut bonusar. Bra att Dagens ETC, den röda tidningen för ett grönare Sverige, uppmärksammar urbaniseringen och ansvaret för att många landsbygdsbor lämnas i sticket när det gäller service.

Fått iväg en motion och en skrivelse på förmiddagen. Motionen är aktuell. Den handlar om att vid större bostadsförsäljningar – som den förväntade i Växjö kommun – ska fullmäktige ha sista ordet. Det betyder att när köpeförhandlingar är klara, så ska fullmäktige ta del av resultatet. Köpeavtal skrivs alltså ”under förutsättning av att fullmäktige godkänner”. Sedan 2008 är slutresultatet delegerat till moderbolaget, VKAB. Det var inte enhälligt. S+V röstade mot. Det vi inte gjorde skam till sägandes var att överklaga. Frågan är om det håller rent juridiskt. Det får vi se när motionen behandlas. Men det juridiska är inte avgörande. Det är olämpligt att överlåta stora och avgörande beslut om att – som nu aktuellt – sälja mer än 2000 hyresrätter utan att högsta beslutande instans och den offentliga arenan fått ta del av förhandlingsresultatet. Det är ju inte oväsentligt ekonomiskt, ekologiskt eller socialt vad som händer med 2000 hyresrätter och deras hyresgäster. Så med stöd av partikamraterna i fullmäktigegruppen så lämnades den motionen in idag.

Så skrev jag till kommunstyrelsen om det faktum att medborgare ibland säger att de skrivit till den och den styrelsen/nämnden och inte fått svar på si och så länge. Jag drar slutsatsen att den gamla policyn om att en ska få svar inom fem arbetsdagar fallit i glömska på sina håll. Även om det inte går att klämma fram fullödiga utredningar på så kort tid ska medborgare få besked om att brevet kommit fram, vem som ska handlägga och någon form av tidsangivelse.

Ikväll möte i vår bostadsrättförening. Ska gå dit förstås och även passa på att göra lite valberedningsarbete. Jag är sammankallande i valberedningen inför årsstämman.

Imorgon fullt ös.

Carin Högstedt

160222