5. feb, 2016

Inblick, klyftorna växer, semlor, tågstopp, servicebuss, dammigt

En stor eloge till inblickredaktionen på Smålandsposten för deras granskande journalistik. Idag ”Bilden av en delad stad” med grafik (Källa SCB) över stadsdelar och orter i kommunen som visar antal invånare, medelinkomst 2001 och 2013, andel utrikes födda, andel med eftergymnasial utbildning, andel socialbidragstagare och andel sysselsatta. Slutsats: Växjö växer så det knakar och det gör inkomstklyftorna också. I Araby (miljonprogramområde) har inkomsterna ökat med 7% och i andra områden, som min stadsdel Sandsbro med 57%. I Sandsbro bor 6,3% utrikes födda, i Araby 53,8%. Om Sandsbro sägs att det är ”bubblare som Växjös nya Solsidan”. Jag kom till Sandsbro 1972. Bodde då i villa först och har sedan flyttat in i bostadsrätt och bytt lägenhet ett par gånger. Mellan Sandsbro och staden var storskog. Allteftersom har skogen fällts och det har kommit nya bostäder, lite hyresrätter, många bostadsrätter och villor. Skolan har 450 elever och byggs ut nu. Som rastfadder på skolan kan jag se att sammansättningen av elever är helt annorlunda än på t ex Centrumskolan i Araby. Vi skulle blanda oss bättre. Länge har ambitionen i kommunpolitiken varit att blanda upplåtelseformerna i bostadsområdena. Det tillämpas mer eller mindre. Bra av en landsortstidning att ha en redaktion som gör fördjupande reportage fortlöpande! Bra att få svart på vitt hur det ser ut i kommunen. Och så: Vilka styrmedel har egentligen politiken? Det tål att fundera på.

Förmiddagen idag hade vi regiongruppmöte. Ägnade oss åt att prata trafikpolitik i allmänhet och tåg i synnerhet, efter tågstoppsuteblivelsen. Stora behov av investeringar i järnvägarna som finns. Numera styr Region Kronoberg över Växjö stadstrafik. Jag tror det är ohållbart. Vi måste på kommunal nivå kunna göra ändringar i linjer och lösningar snabbt och elegant allteftersom staden växer och nya bostadsområden/medborgare kommer till. Vi får medborgarförslag till kommunen om servicebussar (små, smidiga, tillgängliga), om pensionärsrabatter på vissa tider, om brister i tillgänglighet till lasarettet etc. Nu skickas dessa förslag och skrivelser vidare till regionen. Istället för att ta beslut och verkställa i kommunen, när det är befogat. De som är beroende av bussarna för att komma någonstans, äldre kvinnor t ex med vissa rörelsehinder, har inte en chans att få igenom sina idéer och förslag. Sedan tycker politiken att fler ska åka buss (eller cykla och gå), men det är precis som att det är alltid någon annan som ska göra det. Politikens uppgift är att underlätta för människorna att göra de bra miljövalen. Då får det inte vara för svårt, för otillgängligt eller för dyrt. Det är väldigt enkel logik.

Fredag eftermiddag. Det är ljust och jag är hemma. Ser dammet tydligt. Städdag imorgon.  Semlefest med barn och barnbarn på söndag. Igår ett ryck på Dalbo torg med flygbladsutdelning. 120 blad på 35 minuter fick vi ut. Ljusslingornas nermontering har börjat här hemma. Ny bänk för TV och musik på plats, filmer utrensade och de som är kvar är dolda i skåp. Mindre damm, lättare att städa.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

160205