3. feb, 2016

Barnen drunknar, andrum, sänkta löner, Dagens ETC, islossning

Mycket bra nummer av Dagens ETC idag 3/2. Det äter sig in i själ och hjärta, går inte att värja sig. De skriver att de har 85 000 läsare varje dag. Det förslår inte. Fler måste läsa och få upp ögonen för vad som händer i Sverige, Europa och världen. Stora bokstäver på framsidan. ANDRUM. Bild på död pojke i sanden, drunknad, uppspolad. Sverige har fått sitt andrum, men till vilket pris? Under januari har uppemot tre barn om dagen drunknat i Medelhavet. Färre asylsökande kommer till Sverige. Det finns statistik på det. 4,5 miljoner människor har flytt från Syrien. 2,5 miljoner är i Turkiet, drygt 1 miljon i Libanon, drygt 600 000 i Jordanien. På grund av ändrade regler för anhöriginvandring m m så finns inte lagliga vägar in i landet och vägen över haven blir det enda alternativet för familjer att kunna hålla ihop. Barnperspektivet? Johan Ehrenberg kommenterar: ”Barn flyter upp på Europas stränder. Visst är det systemkollaps, visst är det sammanbrott.” Detta är bara brottstycken av informationen och kommentarer till vad som händer varje dag, när människor försöker fly och hitta sina familjer.

Håller inte alltid med Göran Greider, men hans ledare i nämnda tidning idag är mycket läsvärd. Rubriken: ”Därför är det centralt att stå emot Svensk Handels snack om lönefrysning”. Han varnar för en djupare segregation om generellt sänkta löner blir verklighet. Tidningen redovisar också kritiken mot regeringens tiggeriförslag, som fått många twittrare i mitt flöde att reagera. Sedan när ska en statlig utredare (Valfridsson) tala om för folk i allmänhet att de inte ska skänka pengar till fattiga människor, det vill säga lägga i deras muggar? Vi är ju fullt kapabla att avgöra det själva och att samtidigt stödja hjälporganisationer som arbetar med dessa utfattiga här och/eller i deras s k hemländer. Och samtidigt verka på alla möjliga politiska nivåer för att få slut på förföljelser, diskriminering, exkludering av romerna.

Det finns mycket mer och även glädjande nyheter som att den förnybara energin växer i världen. Men… i Etiopien har torkan gått så långt att drygt 10 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl. Nytt perspektiv står forskaren Eva Lindell för: ”Jobba deltid, män!” säger hon i studiet av mediernas bild av jobb och framtid.

I övrigt en lugn dag. Jag har gett mig själv lite ledigt och rensat en skrivbordslåda t ex. Solen skiner och jag tror isen har börjat spricka upp på sjön. Startar alltid tvärs över på andra sidan från vårt hem sett.

Läs Dagens ETC. Se de drunknade barnen. Refugees welcome! Sa vi så stolta. Inte länge sedan.

Carin Högstedt

160203