2. feb, 2016

Möten och möten, 2069 hyresrätter, landsbygdsutveckling, sociala företag, ljus i mörker

Hemma en timme mellan kommunstyrelsen och möte med Ung Vänsters förbundsordförande Hanna Cederin plus ett medlemsmöte med V Växjö för kongressförberedelser, motioner och nomineringar med mera. Blir lång mötesdag. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott. De styrande ändrade plan för Vikaholm, från lägenheter till tomter för villor. S + V säger nej till den ändringen, då behovet av hyresrätter är enormt. Jag utan rösträtt i arbetsutskottet men tyst bifall till S. Kommunstyrelsens årsrapport 2015 var på dagordningen och rätt infekterad debatt uppstod om det faktum att matorganisationen inte kunnat spara utan står på minus 9,2 milj kronor vid årsskiftet. Hur kan nu detta inträffa när delårsrapporterna medgivit att sparkravet på 5 milj kr inte uppnås men inte så långt ifrån? Diskussionen fortsatte i kommunstyrelsen på eftermiddagen. Inte glasklart och mycket pengar.

Till kommunstyrelsen var kommunpolisen (ja, nu finns en sådan) Scott Goodwin inbjuden och han berättade om den verksamhet som polisen ska rikta till kommunen, ett så kallat medborgarlöfte. Det handlar om att polisen ska besöka skolorna, inte bara när de kallas, utan spontant.

En annan informations- och diskussionspunkt var ”Sverigeförhandlingarna” och beskedet igår att det blir den västra dragningen i länet och inget tågstopp i hela Kronoberg. –Desto viktigare att nu verka för att Kronoberg och sydostsverige får resurser till att förbättra Kust-till-kust-banan, dubbelspår mellan Alvesta och Växjö och bättringar på stambanan, sa jag, som vanligt.  Ingen sa emot det. Kanske har oddsen förbättrats rentav? Sydost kan ju inte lämnas helt åt sitt öde, eller?

Så det stora ärendet om utförsäljningen av 2069 hyresrätter inklusive en hel del studentlägenheter. De styrande hade lagt till i beslutsformuleringen fyra krav som ska ställas i förhandlingarna. (MP)s initiativ vad jag förstår. Då inträffar förstås en diskussion om semantiken. –Vad betyder ”krav” i sammanhanget? –Jo, krav betyder ”ambitioner” som man tar med sig till förhandlingarna upplystes. Finns naturligtvis inga garantier för att ambitionerna lyckas. De kan ju dessutom bli väldigt dyra. Så genom inspelet med olika krav på köparna, bl a att lägenheterna ska vara tillgängliga på bostadsförmedlingen, så blir kanske försäljningen lite mer aptitlig i medborgarnas och hyresgästernas öron, men fortfarande inte juridiskt hållbart att ställa ”kraven” och inga som helst garantier för vad som kommer att hända i framtiden med dessa hyresrätter, som tillhör de billigare bestånden i kommunen. Blankt nej till att ta upp affärerna i fullmäktige efter att köpeavtalen är skrivna. Det är då de förtroendevalda kan se pris och vad förhandlingarna lett fram till vad gäller ambitionerna, men som sagt; blankt nej.

Ett medborgarförslag om att brister i tillgängligheten till lasarettet för personer med funktionsnedsättningar försökte V skicka till Region Kronoberg, som har ansvaret, med bud att kommunen gärna vill ha en dialog kring tillgängligheten till lasarettsområdet. Många medborgare har bekymmer med att ta sig från stationen till lasarettets entré. Det blev nej.

Igår också en rad möten; först överläggning med landsbygdsutvecklaren och oss ansvariga i kommunstyrelsen. Vi planerade in träffar med dels alla samhällsföreningar samtidigt 14 mars (stora flyttdagen på landsbygden förr), dels alla bygdegårdsföreningar/Folkets Hus i kommunen. Bra genomgång.

Sedan till ”nätverket för social ekonomi” som hade möte i SIP/Funkibators lokaler. Alltid några nya på dessa månadsmöten, sociala företag, ideella föreningar och intresserade. Samtal om framtiden: Vara lösligt nätverk? Bilda förening? För- och nackdelar med båda och vi kom inte fram till något definitivt beslut.

Så en lång rad interna V-möten med fullmäktigegruppen, som gick igenom de ärenden vi behandlat i kommunstyrelsen idag varav några kommer till fullmäktige senare i månaden.  Och nu till kvällens V-möten och jag ser att imorgon kväll är det ledigt. Hej hopp! Kanske rentav hinner plocka ner alla ljusslingor som fortfarande förgyller utemiljöns mörker?

Carin Högstedt

160202