27. jan, 2016

Stora beslut, simkunnighet, 300 kr, matlagning nära de som ska äta,

En stunds lugn mellan avskedsparty för Lena Stävmo, VD i sex år för Destination Småland, som nu slutar för annat jobb i Blekinge, och Vänsterpartiet Kronobergs distriktsstyrelse. Heja Lena, du har varit jättebra VD! Innan dess har hela dagen gått till att skriva, redigera och korrläsa (V)äxjös Kommunnytt från gårdagens fullmäktige. Problemet är inte att skriva, utan att skriva för mycket och sedan tvingas korta och korta och skära. Alla i fullmäktigegruppen som kan vara med skriver olika notiser. Sedan vägs de ihop på en sida och då visar det sig alltid att vi har för mycket text. Å andra sidan är det nog bra med korta och distinkta texter. Vi var slutligen nöjda och kom fram till att vi ska dela ut bladet i de bostadsområden områden, som ska säljas ut. Hela baksidan handlar om försäljningen av över 2 000 hyresrätter, frågor som många medborgare ställer om vad som ska hända med deras hem och de svar vi kan ge. Det är aktuellt i många av stadens ytterområden men inte i Ingelstad och Åryd med fler orter där vi brukar dela, så vi byter fokus denna gång.

Det var en intensiv dag igår med kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen och kommunfullmäktige på eftermiddagen och kvällen. Kände mig helt urblåst, när jag släpade mig hem, men även nöjd. Det är inte så ofta det inträffar att jag är nöjd, men jag tyckte vi i (V) hade bra lagkänsla och gjorde bra insatser tillsamman med (S). Vi var helt eniga om helt annorlunda ”Riktlinjer för köksstrukturen” än de blågröna majoritetspartierna. Vi öppnar för frihet, flexibilitet, tillagningskök, kombinationstjänster, en egen organisation för maten i kommunen, inget sälj-köpsystem. Vi vill sannerligen inte använda den pedagogiska personalen till servering, disk och dylikt. Lärare ska vara lärare i högre utsträckning, inte mindre. Men vi förlorade i omröstningen, trots att det framgår av handlingarna i ärendet att matsvinn kan öka, transporterna likaså, deltidstjänster blir det fler av, halvfabrikat också, 20 tillagningskök läggs ner, 25 personal ska göra annat – med majoritetens förslag.  Jag tycker det är att backa in i framtiden!

Helt enhälligt var det dock att bifalla V-motionen om en Handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Från höger till vänster var det bara lovord. Bra! Och det är en av tjusningarna med kommunpolitik. Det kan svänga från totalkonflikt i ena ärendet till helt enhälligt i nästa. Känns väldigt bra att ha författat den motionen. Nu pågår skrivande av motioner till V.s partikongress i maj. Detta hedersrelaterade våld kommer att tas upp i motioner även där.

I övrigt igår fick vi i V nej till att utreda simkunnigheten i kommunen och vilka möjligheter det finns att alla barn ska kunna lära sig simma oavsett storlek på föräldrarnas plånbok. Det blev också nej till V-motionen att låta ensamstående med barn som är beroende av ekonomiskt bistånd och har underhållsbidrag få behålla de 300 kr i månaden som regeringen har beslutat om och som det kommer statsbidrag för. –Nä, de 300 ska räknas som inkomst i Växjö kommun. Andra kommuner gör annorlunda för att höja de mest utsatta hushållens möjligheter att t ex köpa kläder till barnen utan att be om pengar till det. Efter mycket dividerande sa ordförande för nämnden för arbete och välfärd att, nej, den styrande majoriteten (M, C, MP, KD, L) vill helt enkelt inte göra detta. Därmed gick ett litet steg mot mindre barnfattigdom i Växjö kommun om intet. S+V överens om alla motionerna.

På arbetsutskottet var utförsäljningen av hyresrätterna uppe för beslut. Det återkommer jag till när fullmäktige behandlar det i februari. Innan dess görs namninsamling av SSU, flygbladsutdelningar och opinionsyttringar på olika sätt. Det är bara en stor opinion som kan stoppa, hejda, minska denna otroligt stora försäljning, som väl rör miljarder. Märk väl: Fullmäktige tar ett principbeslut nu i februari, men har ingen aning om köpesummor. När det är klart med köpare etc så kommer inte till detta till fullmäktige igen. Det gör det i liknande affärer i andra kommuner, men inte i Växjö. Miljardaffärer kan alltså avgöras utan att de folkvalda i Växjö kommun kan säga något om det. Tål att tänka på för medborgare och envar som tycker att stora principiella ärenden har sin givna plats i kommunfullmäktige.

Nu till distriktsstyrelsen. Ha en trevlig kväll!

Carin Högstedt

160127