21. jan, 2016

YH-skolor, 500 000 nya jobb, arbetslöshet, Fadime, För kvinnors skull

Kört till Kosta idag fram och tillbaka för att delta i så kallad regiondag. Regiondagarna fortsätter imorgon men det är då mer för de som har presidieposter i Region Kronoberg och kommunerna, så jag nöjer mig med en dag. Lyssnade på radion i bilen och hörde på Radio Kronoberg att Myndigheten för yrkeshögskolor har avslagit 23 av 28 ansökningar från Kronoberg. Blir uppriktigt ledsen. De här utbildningarna leder till arbete, har gott rykte och ibland slåss företagen för att få anställa dessa personer. Den nya regeringen (inte så ny längre) har utökat antal platser men troligen inte i proportion till efterfrågan. Kronoberg hade sämst antal godkända utbildningar. De flesta gick till storstäderna. Är det rim och reson i det? Vem utvärderar denna myndighet? Vad säger en analys av behovet av dylika utbildningsplatser?

Samtidigt redovisar Dagens ETC idag att inom offentlig sektor behövs inom de närmsta åren 148 000 ny personal i förskola-skola, 144 000 i vård o omsorg, 89 000 i hälso- och sjukvård, 11 000 inom tandvård, 71 000 i administration, 9 000 i kultur o fritid, 42 000 i service och 14 000 i samhällsbyggnad o teknik. Det är redan nu akut t ex inom utbildning men kommer att bli än värre. Det gäller att dammsuga i gruppen nyanlända, men det handlar också om att förebygga arbetslöshet och dålig samhällsservice på grund av brist på personal. Hur har behoven av utbildning kunnat misskötas så kapitalt? Köer i vården, köer till BUP, för många barn i förskolegrupper, utsliten personal på grund av brist på personal och runt 8% arbetslöshet, en industri som skriker efter kompetenta medarbetare. Vad kallas detta tillstånd för?

Idag är det 14 år sedan Fadime Sahindal blev mördad av sin pappa, ett så kallat hedersrelaterat våldsbrott. Ser att experter anser att ett brott som heter hedersbrott ska in i lagstiftningen. Ja, men framför allt arbeta förebyggande. Kunskaper, fakta, våga fråga – det är många som möter hedersrelaterade hot och brott, men kanske inte uppmärksammar. Det är inte enkelt och vad ska en göra? Bra att Växjö kommunfullmäktige på tisdag tar beslut om en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap, könsstympning. Jag har skrivit det tidigare och gör det igen. V-motionen verkar gå igenom enhälligt. Ingen annan noterar detta, så jag gör det själv gång på gång. Bra motion, bra beslut.

Kom från Kosta till Växjö lagom för att delta i ”arbetsgrupp omsorg”. Tre kvinnor överlade om vad vi ska göra för äldreomsorg och tillgänglighetsfrågor den närmaste tiden. På trekvart har vi en plan; Det handlar om mat, det handlar om platser i särskilda boenden och trygghetsboenden, det handlar om tillgänglighetsstråk i stan – planerar vandring med tillgänglighetsrörelsen när snön försvunnit – just nu är det väldigt knepigt med tillgängligheten! Lite nya grepp kommer också att presenteras genom motioner.

Imorgon ska jag bland annat träffa Jeanette, som håller i manifestationen, ”För kvinnors skull”, Linnéparken 16.30, Växjö. Vi ska åka och handla facklor till manifestationen. Ska bli kul att träffa denna unga kvinna som själv är ansvarig för alltihop. Fantastiskt bra gjort!

Rapport, Antikrundan och slut på denna långa dag. Kallt som bara den. Minus 16. Börjar likna min barndom, då det ibland blev minus 30 och jag fick inte gå till skolan.

Carin Högstedt

160121