20. jan, 2016

För kvinnors skull, Bibliotekets vänner, poesi och ishockey, glasforskning

Riktigt spännande verksamhet på Glasforskningsinstitutet, GLAFO, ute på Campus i Växjö! Det hela startade 1945 och var då mest inriktat på konstglasets behov av forskning och utveckling. Glasbruken var huvudbeställare. Sedan har mycket hänt inom det området och inriktningen har ändrats till att omfatta också exempelvis fordonsglas (vindrutor), planglas med inbyggda funktioner, skumglas, mineralull. På GLAFO i Växjö arbetar 14 personer. De ser möjlighet att växa lite. De är världsledande när det gäller forskning och utveckling av konstglaset. Det blyfria glaset är GLAFOS förtjänst. De är också inne och försöker skilja återanvändbart på de nerlagda glasbruken från icke användbart. På det sättet ska saneringen inte bara innebära flytt av massorna utan verklig sanering av deponierna. Mycket intressant och hela verksamheten är i samhällets och miljöns tjänst. I sina lokaler har GLAFO hyttverksamhet. Det enda de inte kan göra är blåsa glas. I övrigt kan de göra glas för att testa material, blandningar, färger och användbarhet. – Är det svårt att rekrytera till dessa högkvalificerade jobb? – Ja, Växjö är inte första tjing och ofta är det en medföljande partner som också behöver arbete, var svaret. Jag säger det igen och igen: Växjö och regionen behöver fler FoU-arbetsplatser, ett universitetssjukhus och fler forskningsbaserade företag. Campus och kommunala utvecklingsbolaget Videum med Science Park och Företagsfabriken är goda miljöer för detta. Frågan är vad regionen och Växjö kommun kan göra för att ytterligare stimulera den kreativa miljön? Värt en egen mässa.

Så till Bibliotekets vänner (BV) och styrelsemöte. Jag var tvungen att gå efter tre kvart för ett annat möte, men det var roligt så länge det varade. Diskussion med bibliotekschefen och kultur- o fritidsnämndens ordförande om relationen mellan BV och kommunen. Efter omorganisation, så är inte alla bitar på plats. BV behöver en kontaktperson på biblioteket som kan vara den ideella föreningen behjälplig med att exempelvis kontakta förlag och författare. BV är till för biblioteket, inget mål i sig, sas från styrelseledamöter och vi kommer att få en kontaktperson, utgår jag från, efter diskussionen. Programmet för vårens kulturarrangemang i BV.s regi går inte av för hackor. Första kvällen är 16/2: ”Ett land som finns överallt. Om vårt behov av poesi. Jonas Ellerström, poet, förläggare med mer talar om poesins existentiella, sociala och politiska betydelse.” Andra kvällen är 10/3 då Daniel Enestubbe, hockey-reporter på Smålandsposten, berättar om sin bok och Guldsagan Lakers.

Påminner om ”För kvinnors skull”, manifestation fredag 22/1 kl 16.30, samling Linnéparken i Växjö. Slut på tafsande, hot, trakasserier, våld och övergrepp, i offentliga rummen, på nätet och i det fysiska, parker, gator, torg, kollektivtrafiken… Inget partipolitiskt. Startat av enskild kvinna i Växjö.

Imorgon till Kosta glashotell och ”regiondagar” torsdag-fredag. Jag är där en dag och ska lyssna på föredrag och delta i seminarier.

Ute knarrar det i snön när en går. Var på styrelsemöte i vår bostadsrättsförening tidigare ikväll. Valberedningen var kallad. Bra samtal.

Carin Högstedt

160120