13. jan, 2016

Rör inte våra kroppar, Suffragette, hedersrelaterat våld, tillagningskök, volontärer

Gårdagens kommunstyrelse innehöll viktiga ärenden. Alla ärenden är viktiga förstås men det mest på kort och lång sikt betydelsefulla för väldigt många var ”Riktlinjer för köksstrukturen i Växjö kommun”. Här fanns två tydliga och mycket skilda förslag till beslut: Dels den styrande majoritetens, M+C+L+KD+MP, dels oppositionens, S+V. Jo, SD har en plats men var inte närvarande, varken ordinarie eller ersättare. Majoriteten säger bland annat att kök med under 60 lunchportioner bör vara serveringskök. Det betyder att maten lagas någon annanstans. Kök med över 120 lunchportioner bör vara tillagningskök. Det betyder att maten lagas där. Däremellan finns mottagningskök. Där kan mat från annat håll värmas. Berörda är alla barn i förskola-gymnasium och alla boende på äldreboenden och de med hemtjänst som inte kan laga mat själva.

Det sägs också att ”Den nya köksstrukturen kommer att genomföras på ett ansvarsfullt sätt genom att övertalig personal erbjuds nya möjligheter.”

Oppositionen vill bl a skapa en särskild förvaltning för måltidsorganisationen, med politisk styrning. Vi vill inte införa något köp-sälj-system. Besparingarna som majoriteten föreslår ska inte genomföras. Effektiviseringsvinster ska tillbaka till måltidsverksamheten. Antalet serveringskök ska minimeras. Vi vill att maten lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Därför ska tillagningskök vara huvudalternativ och om det inte går, så ska det bli mottagningskök.

Ja, detta är bara delar av det som står i respektive yrkande. Detta ärende ska till kommunfullmäktige, där det kommer att bli livlig debatt. Det är stor verksamhet, massor med portioner varje dag och maten ska vara god och bli omtyckt och uppäten.

I övrigt blev det halvering av bidraget till Globala Kronoberg (ungdoms-volontärs och tillgänglighetsprojekt). Endast (V) ville ge samma bidrag som 2015, dvs 300 000 kr. Röda Korsets bidragsbehov för att kunna hantera tillströmmande volontärer återremitterades för att mångfaldsberedningen ska handlägga det. De tre ledamöterna i denna beredning var alla med på kommunstyrelsen. Två av dem representerar majoriteten. De skulle kunnat ge besked och ta beslut! Volontärer växer inte på träd. Nu var S+V också här ensamma om bifall till anslaget till Röda Korset. Varje frivillig är ett bidrag till kommunen, till utveckling, till integration och förebygger social oro och tråkigheter.

Till det positiva hör att V-motionen om ”Handlingsplan för åtgärder mot hedersrelaterat våld, könsstympning och tvångsäktenskap” är bifallen. Nu kommer dessa yttringar upp till ytan. Många yrkeskategorier behöver mycket kunskaper för att våga se, våga fråga. Det behöver vi alla förresten.

Mer en krumelur i kanten, men ett medborgarförslag om en saluhall i Växjö ansåg jag skulle ha ett mer positivt svar än majoritetens. Skrev ner ett förslag. Lovar inga pengar, ingen kommunal angelägenhet, men vi ska möta alla entreprenörer positivt. S köpte det. Och – plötsligt händer det! Ordföranden (M) säger: Ska vi inte ta Carins istället? Och så blev det, rakt upp och ner.

En privatperson har startat en facebookgrupp – Rör inte våra kroppar – och en manifestation för kvinnofrid i det offentliga rummet är på gång. I Växjö. I januari. Anslut gärna. Bra initiativ. Och på fredag är det filmpremiär, Suffragette, på Palladium kl 19.00. Efter filmen fika och samtal.

Carin Högstedt

160113