30. nov, 2015

Gorm, småskalig vattenkraft, Rottne kvarn, koldioxidutsläpp - räkna rätt

Hemma rätt tidigt, frusen och hungrig. Stormen Gorm hård med många fällda träd i alla fall här i trakten. I Stocke kvarn hade en flaggstång brutits av. Många utan ström i regionen. Här i Sandsbro var det inte bara storm utan åskväder i natt. Blåser fortfarande.

Stocke kvarn, ja. Det var första företagsbesöket den här veckan. Vi träffade ägarna, ett par som har rötterna i Stocke Kvarn. Leif Jarls far var mjölnare här. En sågkvarn har funnits sedan 1500-talet, då det sågades bräder till bygget av Kronobergs slott, nu ruin. 1991 köpte paret Leif och Inger fastigheten och började investera och bygga upp ett kraftverk, som producerar småskalig vattenkraft. Idag produceras ca 140 000 förnybara kilwattimmar per år, vilket räcker till ca 30 hushåll. Vi lyssnar, går runt och tittar på gamla kvarnen och nya kraftverket, på fiskvandringsvägen och ”smoltavledare”, ett nytt ord för mig. Det är en vandringsväg för öringyngel. Här är vackert, välhållet och miljövänligt. Men vinden denna dag är iskall och jag är fortfarande frusen. Så trevligt företagsbesök – sitta i köket hos paret Jarl och höra hur småskalig vattenkraft och fiskvandring kan kombineras. Ett föredöme. Något för Paris-mötet att se och lära av. Stocke kvarn ligger nära Rottne i Växjö kommun ska jag säga till er utsocknes.

Började dagen på mammografi på lasarettet i Växjö, Kvinna från Ryd hade rest långt för samma sak. Vi pratade lite och hon undrade hur det var med avgiften, skulle den ingå i högkostnadsskyddet? –Nej men, sa jag, nästa gång vi ska hit så är det gratis tack vare beslut i regeringen med vänsterpartiet som drivkraft. Kostanden är i nuläget 200 kr och avhåller alltför många för att komma till mammografin.

Så fullmäktigegruppmöte inför morgondagens kommunstyrelse och kommande fullmäktige. 44 ärenden imorgon plus arbetsutskott på förmiddagen. Det blir många yrkanden. Får fullt upp att skriva ner dem. Flera medborgarförslag – som t ex att redovisa de fossila koldioxidutsläppen så att även det vi konsumerar av importerade varor räknas med. Det är det enda rättvisande och hållbara räknesättet. Medborgaren tycker vi kan använda det nuvarande beräkningsunderlaget och det nya parallellt. Det är inte så enkelt att beräkna utsläpp från inköpt konsumtion. Det bifaller vi. Förslaget till beslut är en lång harang som är omöjlig att följa upp, ett jaså.  Det vore en bra inledning på ”parisveckan” att verkligen gå före, att antyda att ”Europas grönaste stad” är på gång, att säga ja till detta medborgarförslag.

Carin Högstedt

151130