17. nov, 2015

Pakistan, TC, knäcka koder, sextimmarsdag, kommunfullmäktige

Två bröder från Pakistan, sådär 12 och 14 år, varit i Sverige i 1,5 år, bott i det lilla samhället Ruda och gått i skola i Högsby. Nu i Växjö på TC, Teleborgs centrums skola, där de går i internationell klass, en innovation om jag förstod rätt, som innebär att hälften av undervisningen ungefär är på engelska. Båda pratar bra svenska och visar de böcker de läser just nu för att bli ännu bättre. Det är svårt, säger de. Det var ett par av de vi mötte.

-Ja, vi var på TC igår och träffade lärare, elever, kurator, skolsköterska, rektor, bekanta. Det var en lugn miljö i klassrummen. Praktikanter och lärarstuderande fanns till hands. Önska av lärare: Mer flexibelt intag av nyanlända i reguljära klasserna. Stora individuella skillnader i möjligheten att klara sig och verkligen förstå undervisningen efter ett års förberedelser. Modersmålslärare saknas också. Finns på Landningsbanan (mottagning av nyanlända) men inte gott om i skolan. Många intryck. Vilken resa många av barnen gjort och vilken resa de har framför sig. Tänker särskilt på de som börjat skriva bokstäver, som aldrig gått i skola eller väldigt lite tidigare. Tänk, när de knäcker koden och börjar läsa! Det är en stor händelse i varje barns liv, oavsett ålder och bakgrund. Eller borde vara. Alla får inte chansen.

På kvällen Öster direkt med kommunstyrelsen och fullpackat i en stor sal i Kvarnhagskällan i Växjö. En ansats till förnyelse, men inte tillräcklig enligt min mening. Väl lång inledning med ensidig information från kommunens sida, men kaffepausen utnyttjades för rundabordssamtal. Bra förslag från publiken: Beskriv Kvarnhagsbackens historia på skyltar! (Jag vet ingenting om den backen men det finns tydligen en del att hämta). Tänk långsiktigt! Hur ska kommunen se ut om 50 år? ansåg en dam och var kritisk mot kortsiktigt perspektiv på utveckling. –Kan leda till ett direktmöte på temat ”om 50 år”!

Nu till stan – suttit hemma och sorterat klipp och papper och tittat i fullmäktigehandlingar m m på förmiddagen – för gruppmöte med övriga V-ledamöter och sedan kommunfullmäktige kl 14.00. Kanske inte blir så långt fullmäktige? Jag har ansvar för min interpellation om hemlöshet och tak över huvudet samt motionen om sextimmarsdag.

Om det inte blir sen hemkomst så kanske jag rapporterar.

Carin Högstedt

151117