12. okt, 2015

Ny simhall, trafikplats Fagrabäck, vattenlek

Lång dags färd med massor gjort och ogjort. Sista mötet kommunala gruppen med information av tjänsteman om kommande ny simhall. Just det. Ny simhall. Förstudie pågår. Var ska den ligga? Vad ska den innehålla? Vad kommer den att kosta? Utan tvekan ska Växjö kommun ha en modern, funktionell och välkomnande simanläggning! Denna investering – och den är stor – ser jag fram mot. Simskola, motionssim, simtävlingar, vattenlek – allt befrämjar välmående fysiskt och psykiskt. Den nuvarande simhallen börjar bli rejält sliten och skulle kosta väldigt mycket att renovera. Bygg nytt är lösningen och gärna så snart det är möjligt! Det är viktigare än storskaliga ”trafiklösningar” i Fagrabäck. Om jag får bestämma. Det går att anpassa arbetstiderna så att köer inte uppstår. Varför ska alla arbetsplatser sluta och börja exakt samma tider? Köerna är ju runt kl 8.00  på morgonen och 16-17.00 på kvällen. Kan vi någon gång börja angripa strukturer istället för att lägga miljoners miljoner på anpassning till rådande strukturer?

Men barn ska få lära sig simma och vatten är bra för hälsan.

151012

Carin Högstedt