8. okt, 2015

Besök i verkligheten i Braås, frivillighetens gränser, Mellanöstern

Gårdagens besök på språkcafé i Braås är fortfarande väldigt levande i mitt medvetande. 40-50 mer eller mindre nyanlända som har en träffpunkt i församlingshemmet. Frågorna är svåra. Kan sammanfattas med: När får vi besked? När får vi bostad? När kan vi leva normalt och få arbete? Vi pratar med de nya svenskarna, vi lyssnar på den undervisning de får i svenska, vi får frågor, vi pratar med de frivilliga som ställer upp som lärare, tolkar, informatörer, chaufförer, som medmänniskor. De saknar snart läromedel. Häftena de nu har är finansierade av Svenska kyrkan liksom kaffet och lokalerna. Vi, två partikamrater och jag, lyssnar och inser att det här håller inte. Jättebra med frivilliga men belastningen blir väldigt stor. Speciellt behövs en tjänst på heltid som kan hjälpa till med kontakterna med yttervärlden. Ett nytt läromedel behövs också! Det är svåra och grannlaga frågor som ställs: När får jag börja bygga hus så vi har någonstans att bo? Varför svarar inte handläggaren på migrationsverket när vi ringer? Varför finns det inte SFI-undervisning i Braås utan vi ska åka buss till Växjö?

Vi beslutar att vi gör en skrivelse till nämnden för arbete och välfärd om de mest akuta frågorna. Den lämnades in idag på morgonen. Ibland känner en att detta ska förmedlas omedelbart. Alla studiebesök vi gör i V-gruppen (de är många) är lärorika. Det här var mycket lärorikt och direkt omskakande. Skrivelsen finns på www.vvaxjo.se.

I eftermiddag har jag varit på integrationsseminarium arrangerat av företaget AlphaCe, som sysslar med språkundervisning och arbetsförmedling, enkelt uttryckt. De har på några år vuxit från ingenting till 400 anställda i Sverige. Före detta utrikeskorrespondenten på Sveriges radio Vladislav Savic berättade om situationen i Mellanöstern och varför människor flyr. Han tog upp de många konflikterna och det var en bra genomgång av energins (oljans) betydelse, makt, stormakter och konflikthärdar. Han kunde tillintetgöra lösningen ”hjälpa på plats”. Frågan kvarstår: Hur ska folkbildningen ge medborgare i Sverige kunskaper så att de enkla parollerna och myterna avslöjas? Var femte invånare i Libanon är flykting. I Syrien finns ca 100 olika grupperingar som är i konflikt. 12 miljoner är på flykt på grund av konflikter i Syrien. 50% av dem är barn.

Ikväll skulle vi haft Ung Vänsters nya ordförande Hanna Cederin på möte i Växjö. Det blev inställt på grund av att hon är sjuk. Därför hemma tidigt.

Imorgon är en ny dag.

Carin Högstedt

151008