7. okt, 2015

Ormesberga, Öhr, sockenstämma, höghastighetsbana, cykelväg, 125 milj kr upphittade?, Braås

Helt otroligt roligt och ovanligt årsmöte med sockenrådet i Öhr-Ormesberga igår kväll i Ormesberga bygdegård! Alla – styrelse, revisorer etc - ställde upp till omval. Inte ens valberedningen innebar problem. Tror aldrig jag varit på ett så väl förberett och smidigt årsmöte i någon som helst förening. 20 minuter tog förhandlingarna och där var 100 personer i lokalen! Efter årsmötet presenterade närvarande föreningsrepresentanter verksamheten i respektive föreningar. De var många, aktiviteten hög och allt präglades av att inflyttning pågår, att också unga människor engagerar sig, att det är kö till förskolan som är föräldrakooperativ.

En man i församlingen frågade om jag kände igen honom, sa sitt namn, men minnet svek mig. Inte så konstigt! 1971 hade jag ett vikariat på Arabyskolans högstadium. Han var elev där. Tre minuter senare kommer en kvinna fram och frågar om inte mina barn också var dagbarn hos ”Mor” som hon kallades. –Jovisst! Det var också på 70-talet. Vi bodde på Nydalavägen och ”mor” i närheten på Danneborg. Den här kvinnan var alltså dagbarn ihop med två av mina. Nu började jag undra vilka fler från förr som bor i Ormesberga! Jag förstår dem förresten. Vacker och livaktig by.

Så skulle vi inbjudna landsbygdsansvariga, Eva (C) och jag, ge vår syn på höghastighetsbanan, som – om den blir förverkligad i östra dragningen, skulle gå mellan boningshus och ladugård, som någon sa. Om ett rakt streck dras. Och det måste ju dras rakt för hastighetens skull. Ämnet är inte enkelt och Eva och jag har inte mer kunskaper än de som kommit till mötet. Om beslutet bli att bygga banan, om det blir i den östliga dragningen, så är det i de här trakterna den dras. Intrånget berör naturligtvis många företagare i jord och skog, natur, djurliv. Det är svåra avvägningar mellan nyttan och skadan. En satsning på järnvägar kan dock alltid försvaras, enligt mig, men vilka och hur är en bedömning. Det ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Så diskuterades behovet av cykelvägar. Inget nytt. En närvarande man påminde mig om när vi för 15 år sedan diskuterade behov av cykelväg. Visst minns jag det! Väg 30 genom Öhr är verkligen ingen gång- eller cykelväg. Jag höll på att svara honom att det underlättar om folk röstar så en får makten, men det gjorde jag naturligtvis inte. Det är också en avvägning – och inte alltid bekvämt - att i opposition företräda Växjö kommun.

Kom hem kl 22.00 och hade då suttit på möten från kl 9.00. Svårt att somna efter en sådan dag. Fördelningen av statsbidraget på drygt 10 milj kr, urbana utvecklingspengar till Araby framför allt, som upprörde mig med fler blev återremitterat från kommunstyrelsen på de borgerligas förslag. Det var även (V).s. Att göra en utlysning av dessa medel, få in 20 ansökningar från externa föreningar och ideella organisationer, att bevilja nästan alla pengar till egen kommunal ordinarie verksamhet varav tre milj kr utan att det finns ansökning – det förslaget från den moderatledda ledningen blev för mycket. Nu kommer det hela tillbaka med alla ansökningar som underlag. Förhoppningsvis.

Delårsbokslutet och 125 milj kr av schablonersättningar för flyktingmottagandet som helt plötsligt dykt upp under ett konto – ja, nu lovades svar på oppositionens frågor. Återkommer om det. Mycket intressant. Det är den nya revisionen som tagit itu med ett ”anonymt” konto. Hur kommer alla dessa skrivelser till migrationsverk, media, regeringar om att pengarna till flyktingmottagandet inte räcker in i bilden? De skrivelser och uttalanden som framför allt kommunstyrelsens ordförande gjort. Just nu är det hela obegripligt.

Idag till Braås för studiebesök. Vi i V-gruppen ska se på olika verksamheter för integration som pågår i Braås. Där finns ett stort antal nyanlända och Maria i vår grupp är ideellt aktiv i bland annat SFI-undervisning, ”låna en svensk” med mera.

Carin Högstedt

151007