30. sep, 2015

Målajord, regionfullmäktige, upplupna kostnader, ny kommunallag

Jobbar hemifrån större delen av dagen. Passar på att lyssna med halvt öra på utsändningen via Öppna kanalen från regionfullmäktige. Lång och ännu oavslutad diskussion omkring ersättningen till vårdcentralerna och hur de ska beräknas. Minimajoriteten S+V+MP vill ändra så att socioekonomiska faktorer spelar större roll. Övriga partier vill uppenbarligen inte det. Men större delen av debattiden handlar om huruvida beslut redan är taget i regionstyrelsen och inte på dagordningen idag eller inte. Tydligen säger reglementet är regionstyrelsen ska ta dylika beslut. Idag handlar det om vilka krav som ska ställas på vårdcentralerna. MEN eftersom de borgerliga partierna med hjälp av SD kan fälla ersättningsbeslutet de ogillade  i  styrelsen i detta nu sammanträdande fullmäktige, (det blir där en rösts övervikt till de borgerligas favör i just regionfullmäktige) så jobbar de intensivt med att få avgöra frågan idag i fullmäktige. –Hänger ni med? Inte det. Nej, det är tråkigt när formaliteter och otydligheter blir huvudfrågan på politiska möten. Hoppas de reder ut det efter lunchen och driver region Kronoberg framåt.

På kommunstyrelsens arbetsutskott igår diskuterades och beslutades att vara positiva till vindkraftverken i Målajord 6:1. Där planeras 3 styck 210 m höga verk. De beräknas kunna ge 6000 hushåll el. Det är mycket. Protester från byarna runt omkring. Många oroar sig för det rent estetiska i det vackra kulturlandskapet och för buller. Frågan kommer till kommunfullmäktige i oktober. Jag är övervägande positiv liksom partiet och även vad jag förstår övriga partier men ska i alla fall åka ut till byn Målajord, där jag varit väldigt lite och se på platsen. Där står ett vindkraftverk redan nu, som ska rivas och ersättas med de tre nya. Men som läget är nu så är ju vindkraften olönsam och många planer stannar av.   Kanske åker jag till Målajord i eftermiddag i det otroligt vackra vädret.

Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti – bra siffror, åtminstone ytligt sett. Mer pengar än budgeterat  tillbaka från AFA och Kommuninvest plus att ca 125 milj kr i schablonersättningar från staten för nyanlända har plockats fram ur garderoben med namn ”förutbetalda intäkter” och ”upplupna kostnader”. Dessa medel ska nu portioneras ut och gör att nämnden för arbete och välfärd kan få lite plus. Till lite arbete och välfärd måhända? Hjälp mig komma ihåg att alltid fråga vad som finns i påsarna förutbetalda intäkter och upplupna kostnader!

På kvällen hade Bibliotekets vänner offentligt möte med Lennart Pehrson som skrivit tre böcker om utvandringen till Amerika. De handlar inte om Vilhelm Moberg utan om just invandringen till Amerika genom tiderna och inte bara från Sverige. Pehrson började på 1600-talet. Det var intressant! Hade inte hört talas om denne Pehrson och de böckerna överhuvudtaget. Från ca 1850 till 1920-talet utvandrade 1,2 milj människor fån Sverige. Många var pigor och många gjorde en klassresa. Även om de blev hembiträden i det nya landet så fick de bättre villkor än i urfattiga Sverige. De kastade hucklena och köpte hatt, fotade sig och skickade till gamla landet, sa Pehrson.  –Jo, jag har många gånger beundrat de fina kläderna på mina amerikafoton från släktingar. Fick tidigt i livet för mig att alla släktingar i Amerika var rika. Det har de jag träffat förnekat.

Ska försöka få ihop ett V-förslag till yttrande över förslag till ny kommunallag, som är ute på remiss. Det ska upp i fullmäktige i oktober. Har något satt mig in i vad nya lagen innebär, men det är rejält mycket att läsa.

Carin Högstedt

150930