17. sep, 2015

Bengtsgården, spädbarnsdödlighet, sjukdomar, urbanisering, Sthlm?

Nu hemma och sitter ute. Ovanligt varmt även om det regnar lite. Fotboll borta på Sandavi. Sist idag var besök på Bengtsgården i Rottne, ett HBV-hem för ensamkommande barn/unga. Vi var fem partikamrater i ett bra samtal med Marcus, som jobbat där nästan sedan starten. I dagsläget nio unga killar där, nio i personalen. Hemtrevligt i den gamla huvudbyggnaden till en bondgård (gissar jag). Mycket bra information om Bengtsgården, hur de arbetar, problem och glädjeämnen. Och om framtiden som generellt innehåller betydligt fler ensamkommande och avsaknad av bostäder och personal inom många yrken. Traumabearbetning behövs. Bostäder så att de som fått uppehållstillstånd och är 18 år kan flytta till eget boende. Snabb utbildning och arbete. Beredskap för stora strömmar av ensamkommande men i framtiden för klimatflyktingar, nya krig osv pratade vi om. Känner att vi fick en samlad god grund för nya tankar och idéer.

På SvDs Brännpunkt har idag Thomas Hammarberg skrivit en mycket bra artikel om EU-migranterna, romerna och vad som kan göras. Läs! I gårdagens Dagens ETC har Lina Hjort skrivit ledare om En höger utan heder, bra om hedersrelaterade brott, feminism, KD och behovet av ”lite konkret feministisk politik”. Så börjar jag läsa SLÄKT, tidningen för Sveriges släktforskare. Intressant om döden förr av Mats Karlsson, vad tog livet av våra anmödrar och fäder? Spädbarnsdödligheten 1750 var 18%, 1800 23,9%, 1850 14,6%. 2010 0,25%. 1800 höjdes dödligheten på grund av konsekvenserna av flera missväxtår.  Pest och kolera återkom då och då under århundradena. Ständigt närvarande sjukdomar med ofta dödlig utgång var mässlingen, influensor, scharlakansfeber, difteri, dysenteri och kikhosta. Tidigt 1900-tal var TBC och 1918-19 Spanska sjukan riktiga massmördare. I mina anor finns framför allt ”lungsot” angiven som dödsorsak under 1900-talet fram till 40-50-talen. Det var väl det som tidigare kallades ”bröstsjuka” skulle jag tro och fanns även under föregående århundraden. Artikeln beskriver också hur prästerna som skötte bokföringen hade ett visst antal dödsorsaker att kryssa i och det blev lite hipp som happ.

Lämnade in skrivelse till kommunstyrelsen om att omgående ha en dialog – eller vad en ska kalla det – med Swedbank, som lägger ner sina kontor i Lammhult, Rottne och Ingelstad, tre av kommunens kommundelscentra som ska serva den omgivande landsbygden. Det lär inte hjälpa men Swedbank ska veta vilken betydelse servicen har för dels dessa orter men även som sagt den omgivande landsbygden. Växjö kommun är stor geografiskt! Det är inte hållbart att alla som behöver en bank ska in till stan. Det tror fan att urbaniseringen tilltar, när det ena efter det andra dras in för den som bor kvar och vill leva och verka utanför staden. Vill alla människor till storstaden? –Nä, i Växjö kommun bygger de hus ute i skogen, startar företag (läste just Gårdsbybladet) och trivs på den vackra landsbygden. Det är en tillgång. Men alla privata och offentliga instanser måste inse värdet och inte dra undan fötterna på folk. Små steg tas, nu av Swedbank, som sammantaget leder till utarmning av möjligheterna att bo kvar, att flytta dit utan att vara totaluppkopplad, bilburen och villig att lägga tid på resor.

Imorgon bitti till Stockholm för två dagars Noaks Ark, styrelse och seminarium. Men om jag inte har blivit något bättre vad avser tandvärk och svullen kind, så får jag vara hemma. Jag kan inte sitta med vad jag nu har drabbats av i två dagar utan hjälp. Avvaktar natten. Kanske Stockholm, kanske tandläkarakuten igen.

Carin Högstedt

150917