18. aug, 2015

Fyllerydsskogen, nyanlända tonåringar, blåst

Klassiskt V-möte! Aktuell fråga avhandlas, ute i det fria, på plats, inga mikrofoner eller powerpoint. Kom mycket fler än vi kunde ana och blev därför svårmanövrerat utan högtaleri men ingen klagade och det var mycket stort intresse för vad som ska hända i Fagrabäcksrondellen, Fyllerydsskogen och med konflikten natur, boende, bilism. Lyckat! Trafikverket väl representerat, Växjö kommun likaså. Folk fick vädra sina frågor och åsikter, men något konkret förslag fick vi inte se, fast vi anar att det finns. Solen vräkte ner i början, sedan föll skuggan och det blev kyligt. Detta ärende, trafikplats Fagrabäck, ska vi följa och ett sätt att minska intrånget i reservatet och skogen är att minska hastigheten på planerade nya vägen från 100 km/h till kanske 70. Det minskar bullret och ger bättre flöde för bilarna. Men den stora frågan är: Hur ska koldioxidutsläppen kunna minska om vi underlättar för bilismen? Det går inte. Det står i Växjö kommuns miljöprogram och det är sant.

Igår träff med lärare som skrivit en rapport om hur det ser ut på ett vanligt högstadium för nyanlända tonåringar som kommer in i klassen och ska arbeta på samma villkor som de som har språket. Mycket trevligt och vi spånade tillsammans, läraren och maken L, i detta sammanhang representant för Region Kronoberg, och jag i en och en halv timme. Kunde identifiera en hel del att nysta vidare i; lärarens erfarenheter mycket värdefulla och borde vara intressanta för forskning, lärarutbildning och kommuner.

Kommunala gruppen på kvällen diskuterade också frågor kring lärarens rapport, kring tomtpriser och nya motioner som är på gång.

Trött nu. Blå himmel. Satt inne och åt frukost halv sex idag – första gången på länge. Då var det lite kyligt. Det är det nu också kl 20.00 och blåser oupphörligt. Men vilka vackra dagar och vad bra att jag fick cykeln pumpad idag. Flyger fram.

Carin Högstedt

150818