13. aug, 2015

Villatomter i Växjö kommun, Amnesty, jämställd tidning, heliga ränteavdrag

”Endast en villatomt till salu” är en missledande rubrik från Smålandsposten idag. Vi ansvariga för landsbygdsutvecklingen i kommunstyrelsen i Växjö kommun träffades idag och jag sa att jag vill ha aktuella siffror på hur många tomter som är till salu – i kommunen i sin helhet, inte bara i stan. Och statistik kom. Det finns totalt 44 tomter utanför stan till salu. Det finns tomter i Braås, Dädesjö, Furuby, Gemla/Öja, Lammhult, Brittatorp, Åby, Åryd. Växjö kommun är stor geografiskt och har många orter, byar som är attraktiva. Jag kan tänka mig att vissa av dessa 44 tomter inte har ett bra läge eller form, men det leder fel om inte hela kommunen marknadsförs. Stadsfixeringen är tyvärr genomgående – som om urbaniseringen behöver någon draghjälp. Växjö kommun har för få tomter även på landsbygden. I Ingelstad saknas det t ex. Och människor vill faktiskt bo där också! Bra genomgång av höstens arbete med landsbygden hade vi!

I Dagens samhälle idag redovisas en opinionsundersökning av SKOP. Endast 1000 tillfrågade, men i alla fall: De har mätt kommun och riksdag och partisympatierna. Här ligger SD långt under sina rikssiffror i kommunerna, ca 8 %, jämfört med ca 13 i sympatier i rikspolitiken. I Växjö kommunstyrelse har SD en ordinarie ledamot och en ersättare. De senaste sammanträdena har ingen varit närvarande. Inget budgetförslag presenterades vid junifullmäktige. De saknades i så gott som alla debatter inför valet. Hade ingen valstuga. I många kommuner är stolar tomma. Det kanske finns en gräns för framgång när tomheten är nära väljarna (det är en i en kommun) och uppenbar? Jag bara hoppas.

Dagens ETC har bäst fördelning kvinnor – män i sin tidning, när jämförelse görs av ett antal dagstidningar. Kvinnor kommer också till tals. Bra! Medvetet gjort. De räknar och kollar sig själva. Då blir det bättre.

Amnestys beslut om legalisering av prostitution får säkert många inklusive mig själv att hamna i ett dilemma. Stöder Amnesty varje månad sedan kanske 15-20 år och litar på att de gör ett bra arbete. Läser deras rapporter, känner en del som är aktiva i Växjö med omnejd – utmärkta människor. Jag har periodvis arbetat mycket hårt med frågor som pornografi och prostitution. Mot dessa företeelser! För mänskliga rättigheter. Jag har 30 års aktivt arbete i kvinnojour bakom mig och inte minst genom det fått upp ögonen för den fascistoida människosynen i pornografin och vad den kan leda till i verkliga livet. Sexköpslagen var en framgång. Vad gör jag med mitt medlemskap i Amnesty nu? Men det är inte det viktiga – utan vad betyder Amnestys beslut för jämställdhet, för mänskliga rättigheter och samhällsutvecklingen globalt? Tillbakagång. Hela tiden; ett steg framåt och så ett eller två tillbaka.

Vänsterpartiet och Ulla Andersson (artikel SvD igår) har mycket bra förslag, när ränteavdragen föreslås bytas mot välfärdssatsning. Vinner respekt, hoppas jag. Hittills har ingen ledarskribent kallat det populistiskt, vad jag vet. Birger Schlaug, f d MP och språkrör, säger i Dagens ETC att ”såväl den förra regeringen som den nuvarande borde skämmas ögonen ur sig” för att inte tagit itu med den frågan. 30 miljarder 2014. Som skulle kunna användas att åstadkomma hållbar välfärd inom skola, vård och omsorg.

Vacker kväll med blå himmel. Hämtade barnbarn på fritis, badade och fikade. Så skönt.

Carin Högstedt

150813