11. aug, 2015

Folkets Hus, kommunstyrelsen, minizoo invigd, företagsklimat, solokvist

Folkets Hus i Lammhult, nyöppnat, har väldigt lite bidrag från Växjö kommun, anser jag. Det är Lammhults samlingslokal och sådana lokaler är Växjö kommun i allmänhet rätt generös mot. Nu ringde ordföranden idag och bad mig ta upp det faktum att styrelsen skickat en skrivelse om hjälp till kommunstyrelsen någon gång i våras. Och inte fått svar. Eva ordförande visste att vi hade kommunstyrelse idag. Jag gjorde så och ordföranden (M) såväl som kommunalråd (C ) bedyrade att de inte sett någon skrivelse, än mindre behandlat den. Jag ringde upp Eva efter mötet och berättade svaret. – Men jag fick ju besked att skrivelsen kommit fram! sa hon, lätt upprörd. Skriv igen och skicka till samtliga kommunalråd, rådde jag. Till saken hör att Eva plus ytterligare en i styrelsen arbetar heltid på ideell basis för att få Värdshuset och Folkets Hus att gå runt.

Kommunstyrelsen började bra med intressant information från Svenskt Näringsliv, Eilon Fransson och Johnny (missade efternamnet) från Oskarshamn. Kronobergs och Kalmar läns avdelningar samarbetar numera.  Infon gällde hur Växjö kommun ligger till i den stora undersökningen som Svenskt Näringsliv gör varje år kring företagsklimatet. Det blir en rankinglista så småningom, vilket jag tycker är mindre intressant än just en genomgång av vad som kan bli bättre i vår kommun. Som är bra vill jag framhålla. Vår näringslivschef informerade också på mötet (passande nog) om den avdelningens arbete och medarbetare. Tio personer arbetar på näringslivsenheten, som också inrymmer landsbygdsutveckling. Det slog mig att det är dags att göra en avstämning av läget när det gäller landsbygdsprogrammet. Ska jag ta upp när vi har beredning i veckan. Vi i det fallet är nyanställd landsbygdsutvecklare och Eva (C ) och jag.

I övrigt gick de 50 ärendena fort. Några voteringar, några skärmytslingar, några frågor men inga sensationer. Bara (V) yrkade avslag på detaljplaneläggning av kommunhuskvarteret. Bara (V) yrkade ifall till motion om ”öppen verkstad”. Övriga hänvisar till ett projekt på stadsbiblioteket som bl a innebär att där finns en symaskin. Säkert bra, men vår motion handlar om mer än så!

S+V har inte majoritet och fick alltså inte igenom ett välbehövligt tillskott till skola-förskola på 48 miljoner kr. Ej heller lyckades vi rubba majoriteten i att bilda bostadsrättsförening av kvarteret Strandsnäckan. Det är synd att folket inte använder sig av rättigheten att lyssna på kommunstyrelsens sammanträden! Jag tror det vore nyttigt för både styrelsen och folket.

Skrev annonsmanus om vårt offentliga möte nästa tisdag 17.30 i VAIS-torpet, Växjö. Då handlar det om trafik- och samhällsplanering och närmare bestämt om Fagrabäcksrondellen och den planerade trafiklösningen. Hur påverkar den Fyllerydsskogen och naturreservatet? Både Trafikverket och Växjö kommun bidrar med tjänstemän och information.

Slutligen cyklade jag till invigningen av ett minizoo på Söder i SIPs fastighet; kaniner, sköldpadda, vandrande pinnar, vaktlar är starten. Stefan var nöjd. Där var ca 100 personer vid själva invigningen. Jag kom senare.

Carin Högstedt

150811