18. jul, 2015

Måste inte samma som ska, bostadspolitik, sex timmars arbetsdag

Hemma igen! Skönt! Halverad temperatur jämfört med Cagnes-sur-mer. Och så fort tvätt hängts upp ute, så kommer en skur. Men en väldigt liten och på det hela taget en behaglig dag att tillbringa med tvätt och plock och läsa tidningar (pappers-). Hortensior och fikonträd är vid liv.

Dagens ETC berättar 14 juli att kortare arbetsdag i Svartedalens äldreboende har lett till färre sjukskrivningar. Jag har inte ännu lusläst hela reportaget, men det är en mycket positiv rapport efter de sex månader som sextimmarsdagen varit igång. Det är kort tid och jag hoppas verkligen att det får tid att fortsätta så att utvärdering kan göras vetenskapligt. Vilken skillnad i inställning jämfört med den som ordförande i Växjö kommuns socialnämnd lägger i dagen, när han i artikel i Smp 15/7 anser det ansvarslöst att S+V i sin budget föreslår att PSA-prov liksom avgift till mammografi ska ingå i underlag för ekonomiskt bistånd. Jag påstår att det är oansvarigt att dessa avgifter liksom möjligheten att ha dator (underlättar jobbsökande) inte ingår.

Vid tidningsläsandet blir jag argare än vanligt på användningen av "måste" istället för "ska". Speciellt när högt uppsatta politiska  företrädare med makt säger: Vi måste bygga fler bostäder i Sverige istället för Vi ska bygga... Jag måste gå och köpa bröd är inte samma sak som jag ska gå... Vi måste bli bättre på integration är inte samma sak som vi ska bli bättre. "Måste" betyder i bästa fall en god vilja och i sämsta noll handling. Ministrar t ex som slösar med måsten ger inte bilden av att ha ett batteri med åtgärder på gång. Är det bara jag som tycker det blir fler och fler ansvarslösa måsten och färre ansvarsfulla ska? Den som säger sig ska göra något kan ju ställas till svars och det är det som är poängen med politiken.

I dagens Smålandsposten har Torgny Klasson (FP) en artikel med rubriken "Bostadspolitiken måste reformeras i Sverige". I detta fall kan jag förlåta "måstet" - Klasson är rejält långt från makten på nationell nivå. Men det finns annat i artikeln att ägna lite tankemöda. Vad är det som gått så fel med bostäderna? -Jo, enligt Klasson är det en evighetslång kö till bostad och en ung människa idag har inte en chans att hinna fram under sin livstid. Klasson gör det gängse (i FP Växjö) greppet att jämföra med något från Östeuropa oh idag är det köerna till Trabanter i DDR (alltså en bil). Det behövs förnyelse, anser Klasson, av bostadspolitiken och den består i mer marknad (köp din bostad), fler och billiga bostäder (enklare att bygga), avreglering (enklare regler). Då blir det fart på produktionen. MEN var inte Attefall (KD) nyss bostadsminister och kom med förslag till förenklingar. En regel är gjord och innebär att mer buller är tillåtet. En annan var att minska tillgängligheten och där är jag något osäker men jag tror att det inte blev så mycket av det. Tillräckligt många i gamla regeringen och riksdagen kanske hade kunskap om att otillgänglighet är dyrt i längden? En kan ju också fråga sig vilka under två mandatperioder med bl a FP vid makten som hindrade byggande av hyresrätter och billiga sådana??? Vilka styrde till en så ödesdiger situation som du anser råder i bostadskön? Du svartmålar dina Alliansregeringar - inser du inte det? Vi i oppositionen i Växjö kommun har otaliga gånger påvisat den ohållbara situationen för studenterna, för ungdomarna och många andra hushåll. Svaret har varit att Växjö kommun har detaljplaner för 4, 5000 nya bostäder. Med det har ni låtit er nöja förutom ombildningar till bostadsrätter, utförsäljningar (en stor sådan stoppades dock). Ni la energin på att bli av med inte bygga och kön är lång, javisst är den det. Men kön till Trabanten/förlåt bostaden blir bara kortare genom att bygga bostäder. Ingen kan bo i en detaljplan.

Nu har vi ny regering och nya förslag. Nu SKA det hända positiva saker i bostadspolitiken. Unga människor i Sverige ska kunna flytta hemifrån, få arbete, kunna försörja sig, få en bostad och kunna betala hyra. Kort sagt: Unga människor ska få möjligheter till framtidstro. Det känns mycket bra. Några stordåd är inte beslutade men det går åt rätt håll. Det är i varje fall dumt att klaga innan besluten ens har trätt i kraft!

Carin Högstedt

150718