1. jun, 2015

Utbildning - utveckling, mormors dag, samverkansråd, fullmäktigegrupp

Igår hade V.s kommunala grupp utbildning för gruppen. Vi var på Evedals värdshus vid Helgasjön med utsikt över sjön från bra rum på ovanvåningen. Bra uppslutning. Gick igenom och spånade kring innehållet i vår politik - vad prioriterar vi och med vilka medel/verktyg driver vi frågorna. Identifierade drygt 20 användbara verktyg förutom de vanliga att skriva motioner och insändare. Sång o musik, bilder, gatuteater... Kunde också konstatera att vi är bra på vissa verktyg som t ex flygblad och att röra oss ute i hela kommunen. -Ja, dagen 31 maj kommer att sätta spår, var så säkra. Vi lyfter! 

Bröt lite i förtid från blåsigt Evedal för hemma väntade barn och barnbarn på mors dag. Vi har aldrig firat mors eller fars dag. Nä, nä det slumpade sig så att vi ville fika med dem och maken L köpte tårtan, inga presenter men alla var här, döttrarna tre, svärson och barnbarn. Lite sol kom fram och barnbarnen ville till lekplatsen. Nu problem med att skriva på denna iPad. Måste kanske bryta. Bara elände med mina maskiner denna dag. Carin Högstedt

Idag möte med kommunstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna. Inte något glatt möte precis. Stor frustration över den föreslagna organisationen, den som S + V fick återremitterad i fullmäktige senast. -Ja, just nu funkar det att skriva igen. Måste göra om organisationsförslaget enligt min mening!

Så kommunala gruppens arbetsutskott med bl a planering av nästa kommunala grupp i Lammhults folkets hus. Diskuterade Centrumskolan, vars rektor lämnade sitt jobb på grund av höga sparkrav. Våra diskussioner ledde fram till att vi skrev och lämnade in en interpellation om vad som händer och hur ekonomin är. Centrumskolan har funnits i två år och ansetts lyckosam, fått utmärkelse bl a för sitt skolbibliotek. Det är en skola med stora behov av resurser för att tillgodose många barn med hemvist i socioekonomiska svårigheter. Så vad är det som händer ?

Carin Högstedt

150601