21. maj, 2015

Nytt församlingshem, urbaniseringen, Kommunnyttsspridning, omsorgsgrupp

Andra dagen i rad har Smålandsposten fördjupningsartiklar om det nya församlingshemmet vid domkyrkan i Växjö. Det har kostat 105 milj kr och varit komplicerat. Det ligger ju mitt i ett riksintresse med Karolinerhuset och domkyrkan som nära, nära grannar. I dagens artikel är vänsterpartiet nämnt som starka motståndare till ett nybygge i den miljön. Det är delvis sant. Vi två som är nämnda var motståndare - kanske av lite olika skäl - men vi var slutligen helt ensamma. Övriga partigruppen köpte förslaget - som dock förändrades under en process, där många kulturpersoner och andra var mycket bitska i debatten om förslaget. Nu är huset så gott som färdigt. Jag fick frågan av en partikamrat om vad jag tycker nu. Jag svarade att jag vet inte, jag har blundat när jag gått förbi. Och det är faktiskt så att jag har inte velat se bygget! Nu ska jag inspektera så småningom, men jag är stolt över att jag höll fast vid motståndet ända in i fullmäktige. Någon slags pietet mot äldsta byggnaderna i Växjö - Karolinerhuset och domkyrkan - pietet mot platsen och de tusentals kyrkobesökarna, som stått och gått och även begravts där, drev mitt motstånd. Men inte förrän på direktmötet i måndags i Berg kom en ytterligare aspekt fram: En äldre gentleman sa att även kyrkan (inte bara politiken) driver på urbaniseringen och centraliseringen till större städer. Han tog de 105 milj kr som exempel på storsatsning i stan alltmedan Bergs kyrka är stängd på grund  av mögelangrepp. Folket i Berg med omnejd - inklusive V-partister - har gjort namninsamlingar och drivit på för en öppen kyrka i Berg, men den är stängd sedan några år.

Haft tur med vädret när vi åkt runt med (V)äxjös Kommunnytt i Tävelsås, Ingelstad, Åryd och Furuby samt stått på stan idag i ett par timmar. Härligt väder, vackra trädgårdar, trevliga människor en möter... På stan idag dock en kvinna som sa (när jag försiktigt närmade mig med blad i handen): Aldrig i livet! Nä, bevare mig väl! Att tacka nej är en sak men hon fick faktiskt ett litet utbrott. Sånt är sällsynt. En ung man tackade nej och undrade om han skulle be för mig. -Kan aldrig skada. Meningsfullt politiskt arbete genomfört och ovanpå allting, så var det distriktsstyrelsemöte igår kväll i hembygdsgården i Väckelsång. Den ligger bakom kyrkan och var verkligen fin och i skön miljö. Välbesökt möte. (V)äxjös Kommunnytt finns på www.vvaxjo.se, högst upp.

I eftermiddag var jag rätt mör efter allt körande, gående, stående, delande  och det blev inte gjort som skulle gjorts - texter till budgeten, S+V.s förslag till budget för 2016. Jag försökte komma igång, men blev avbruten av annat och till slut packade jag alla handlingar och tog med hem. Nu är sanningens minut för imorgon ska vi träffas kl 9 och... Kanske jag går upp tidigt imorgon och sätter igång?

Men innan hemfärden i eftermiddag-kväll hade vi en träff i partiarbetsgruppen för omsorg  och diskuterade hur vi ska arbeta. Lyckat och effektivt möte med konkreta planer som resultat.

Lördag-söndag inga åtaganden! Ska besöka Lilla Attsjön har jag tänkt. Det är en återskapad sjö med fågeltorn och vindskydd med grillplatser. Det är EU-bidrag och många ideella timmar som ligger bakom. Fyra år har det tagit. Naturskyddsföreningen och enskilda markägare liksom Södra-koncernen har drivit projektet i hamn, såvitt jag förstår. Ska ses! Bra utflyktsmål med kikare. Smålandsposten hade informativt reportage 15 maj.

På tal om urbaniseringen; vi fick befolkningsprognoser häromdagen i kommunstyrelsens arbetsutskott och alla de sex kommundelscentra vi har i kommunen - Ingelstad, Braås, Gemla, Åryd, Lammhult, Rottne - skulle minska befolkningen, om prognoserna slår in. Tål att ta till sig. Vad kan vi göra politiskt för att de orterna ska öka istället? I de orterna finns nämligen den service som betjänar det rena landsbygsboendet runtomkring och byarna. Minskar kommundelscentra försämras servicen och omöjliggör boende för många på landsbygden. Den avvecklingen vill jag inte se - nu gäller att satsa för utveckling!

Carin Högstedt

150521