7. maj, 2015

Sex ytterligare företagsbesök, Växjö Pride

Gårdagen skulle jag börja med att cykla till stan och vara där kvart i åtta senast. Hittade inte cykelnyckeln i renoveringsröran och kastade mig på bussen istället. Sparade i alla fall lite koldioxid. Första företagsbesöket var på Andritz, som är en avlägg av gamla Fläktfabriken. De gör stora projekt - pappersmasseanläggningar - och ingår i en koncern som har 25 000 anställda på 250 arbetsplatser och startade 1852. Huvudkontor i Graz, Österrike. 60 anställda i Växjö. Påtalade det stora behovet av ingenjörer. Intressant!

Så till Alutrade, som sysslar med aluminiumprodukter, köper, säljer och förädlar. VD.n tog upp jämställdhet som viktigt. 26 anställda. De påpekade att det saknas säljarutbildning. Familjeföretag som har ambitioner att växa och  gärna odlar kontakter med Linnéuniversitetet. Det finns mycket på industriområdena, som man passerar och inte vet ett skvatt vad som finns inuti. Lärorikt att komma in och prata med de som arbetar där.

'Sista för gårdagen var Intentius. EME som det hette tidigare gick i konkurs för ett år sedan men är under uppbyggnad. Ola har 12 anställda och driver två företag till med totalt 30 anställda. Här påtalades bristen på CNC-operatörer. Intentius arbetar med gummi, plast och aluminium. De gör legoarbeten och förädlar, borrar, svarvar detaljer till maskiner av olika slag. Nu var klockan bortåt 15.00 och jag var nöjd. Ett besök till och jag hade blandat ihop företagen. Ola förekom mig - jag tar alltid upp jämställdhetsfrågor - och sa att av de 30 anställda så är 0 kvinnor. Uppskattar att allt fler företag ser det som problem och självmant pratar om det. Nästa steg är att lyckas göra något åt den enkönade sammansättningen.

Tillbringade kvällen på styrelsemöte med V Växjö. Gick igenom allt inför Växjö Pride på lördag, där vi deltar och har förberett oss mycket bättre än förra året. Gott om flaggor och specialsydd banderoll med regnbågen och V-loggan, tillverkad av Macken. Skulle varit på ytterligare ett möte, Bibliotekets vänner, men hann inte helt enkelt. Går bara att vara på ett möte åt gången.

Denna dag började med besök på Ragnsells, som är entreprenör åt Växjö kommun och sköter sophämtningen i hushållen. Det finns 21 000 hämtställen i kommunen. Fick mycket gott intryck av ett miljö- och socialt medvetet företag, som inte använder ackordssystem och som kan tänka sig att i sin tur anlita socialt företag för vissa moment i verksamheten.

Nästa besök var på Imano, ett IT-företag, med verksamhet i Göteborg, Falun och Jönköping förutom Växjö, där 14 personer arbetar. De gör IT-lösningar och kan skog-, såg-, pappers-branschen alldeles speciellt. De rekryterar systemutvecklare och webbstrateger t ex och sådana växer inte på träd. Överhuvudtaget kom svårigheter att rekrytera kompetens upp på besöken! 7-8% arbetslösa och företag letar med ljus och lykta efter personer med viss utbildning! - Regeringen hallå! Sätt igång KY-utbildningar inom bristyrkena! Låt medborgare som vill byta yrke och bransch mitt i livet göra det!

Slutligen Topwork, ett bemanningsföretag, som bara är ett par år och även håller på att etablera sig i Stockholm. Jag hade inte ens hört namnet på detta företag.

Nu slut på företagsveckan för min del. Ägnar morgondagen åt renoveringen och återställande av möbler, böcker, porslin och allt man samlat på sig under åren. Födelsedagskalas på kvällen hos en av döttrarna och på lördag Växjö Pride - fest och stor glädje med minst 4000 deltagare i paraden! Så skönt att vi kommit så långt i utveckling att mångfald, frihet, kunskap, kärlek är ledord och skapar en attraktiv stad, kommun, region.

Carin Högstedt

150507