5. maj, 2015

Avvikande meningar, ösregn, tillgänglighet utan samverkan

Väldigt många ärenden på kommunstyrelsen i eftermiddags. Närmare bestämt inklusive diverse formalia 58 stycken. S+V alternativt bara V oense med sittande majoriteten i 15 ärenden. Brukar sägas att alla partierna är överens i kommunen. Det är helt fel, men däremot är det så att ett fåtal människor vet om det. V ensamma hade fyra motioner uppe, S en. Dessa kommer att ventileras och beslutas om på nästa kommunfullmäktige.Det gäller även en del medborgarförslag plus delårsbokslut och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, i kv Portvakten. V.s motioner gäller t ex  organisation och ekonomi för Överförmyndarnämnden, som dras med jätteunderskott och stort behov av fler gode män och förvaltare. Det är också motion om en organisation för att kunna låna sportutrustning till barnen; låna istället för köpa = bra för alla plånböcker och hushåll, miljö och sparsamhet. Det är också - äntligen - motionen om att arbeta planmässigt med tillgänglighet. Och allt är det mer eller mindre nej till (se föregående blogg) från alliansens sida med stöd av SD i så gott som allt under dagens möte.

S+V försökte återremittera förslag till ny organisation för tillgänglighetsarbetet och samverkan med handikapporganisationerna. Det har nämligen inte diskuterats med de berörda organisationerna! Det gick inte men vi får se vad som händer i fullmäktige.Ett förslag i den nya organisationen var att inrätta en tillgänglighetslinje. Precis det undertecknad och V fick igenom med bifall för ett par år sedan! Det hade de glömt totalt och det har inte fungerat. Ett telefonnummer kom till, dit man skulle kunna ringa och anmäla otillgänglighet, men det föll i glömska eftersom det inte marknadsfördes. Varför skulle det gå bättre nu???

Själva ärendena tog 20-30 minuter att klubba igenom inklusive ett par voteringar. Däremot var det två timmars information av olika sort. Pensionärsuniversitetet var där och representanterna var stolta över 2 500 medlemmar och en mycket gedigen verksamhet med resor, föredrag, studiecirklar. Även bolaget Wexnet var där men det var inte för bonussystemet som stod om i tidningen häromdagen och som verkligen inte var någon nyhet. Det handlade mer om bolagets verksamhet som sådant och de avbrott på bredbandssytemet som varit frekvent en längre period.

Kom hem i "normal" kvällstid och satte igång med att organisera böcker och möbler. Går sakta.

Imorgon tre företagsbesök och ute regnar det och är 5 grader plus.

Carin Högstedt

150505