21. apr, 2015

Harshults pestkyrkogård, njugghet i onödan, 10 000 kr mer/månad, årsredovisning, adoptionskurser, st

Hemma efter relativt sett kort fullmäktigemöte. Suttit nere vid sjön på granitbänken och tittat ut på en spegelblank sjö, där storlommen visade upp sig i all sin prakt på nära håll. Vilken kväll! Nu kvällsbris och i skydd på altanen.

På dagens arbetsutskott var vi rätt eniga om ärendena. S+V var ense på gruppmötet före att vara positiva till ett medborgarförslag om att restaurera pestkyrkogården i Harshult. -Ja, det är sant. Vi hade var och en för sig kommit fram till det. Kulturparken Småland hade ju yttrat sig positivt. Varför skulle då kommunstyrelsen avslå, som borgerligehten tänkt sig? Jag tjänstgjorde idag. Flera S borta på annat. La förslag om att överlämna pestkyrkogården för restaurering till Kulturparken. Och det gick igenom! Bra början på dagen. Kyrkogårdar är mitt livs stora intresse.

Så till kommunfullmäktige. Först gemensam lunch med gruppen, sedan gruppmöte och en sista genomgång av ärendena och vilka frågor vi skulle ställa på ledamöternas frågestund. Ridsportens rätt nergångna situation - Håkan, Barnfattigdomen och socialtjänstens syn på de 300 kr mer i underhållsstöd - Eva-Britt, 8-9 månaders kö till budget- och skuldsaneringen - Carin.

Mötet startade med ledamöternas frågestund. Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd (socialnämnden) svarade att budget- och skuldsanering är inte prioriterat. Jag tolkar det som att kön får vara hur lång som helst och att det får kosta vad som helst för individer, för deras anhöriga, för kommunen, för samhället.

Sedan kom årsberättelsen för Växjö kommun 2014. S+V också här eniga om yrkandet som innehöll en lång rad att-satser. Viktigaste att ge utbildningen 48 miljoner kr mer i tilläggsanslag, att avskriva överförmyndarnämndens underskott på 2,2 miljoner, att avskriva nämnden för arbete och välfärds underskott på 28 miljoner. De borgerliga ville ge utbildningen 12 miljoner och i övrigt kräva att de två nämnda nämnderna ska spara in underskotten - fast alla vet att det är omöjligt. Synnerligen obefintlig debatt. Kommunstyrelsens ordförande inte där och hela borgerliga sidan verkade tafatt hela kvällen.

Så till V-motionen om att använda föreningslivet offensivt i integrationssyfte. Mesigt svar från de borgerliga - som jag skrev häromkvällen. Hänvisar till ett pågående projekt som snart är slut! Njuggheten är slående. Måtte jag aldrig bli så förblindad att jag avslår allt som kommer från motståndare bara för att det är en motståndare! Huvaligen. Patetisk argumentation. Sedan står man där och klagar på att folk inte kommer i arbete förrän de varit tio år i Sverige. Jamen gör något då!

Föräldrakurser krävs för de som tänker adoptera barn. Vad ska de kosta? -Ja, jättemycket mer än för närvarande, det har nämnden för arbete och välfärds majoritet kommit fram till. 35 000 kr skulle det kunna spara in på ett år. S+V motståndare. Ordföranden föreläste om självkostnadspriser och "aggressiva marginaleffekter". Mådde illa. Premiera de föräldrar som vågar ta det stora steget att hämta barn från andra delar av världen, oavsett vilken orsaken till adoptionen är! Milde himmel, det är så få adoptioner men har så stor betydelse för några barns lycka i denna värld. Tror inte att alla på borgarsidan var helt överlyckliga över detta beslut. Men lojala.

Så småningom kom vi fram till ärendet om "nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda". Kommunalrådet (C) inledde med att anse att förtroendevaldas ansvar och åtaganden har ökat drastiskt. miljöpartiets Lars fyllde i med att det är delade turer i jobbet. Från andra partier var det mer ett stöd men ingen argumentation. Det var ingen salut för 10 000 kr mer till kommunalråd. Vänsterpartiets talesperson i ärendet hade ett mycket bra  inlägg om vikten av att inte öka gapet mellan förtroendevalda och vanliga knegare. Undertecknad talade om vikten av att minska gapet mellan fritidspolitiker och proffsen. Men här rådde en ohelig allians och det gick inte att rubba någon en millimeter. (V) var ensamma om att vilja höja arvodena för fritidspolitiker och inte några andra, SD ville inte höja för någon.

Nu lite kyligt ute. Inne har sovrummet fått nya tapeter under denna dag! Jag är nöjd minst sagt. Imorgon ska (V)äxjös kommunnytt skrivas. Sedan till ABF Kronobergs årsstämma.

Carin Högstedt

150421