14. apr, 2015

Nytt kommunhus, boulebana på Araby, bowling och styrelsemöte, äldres valfrihet

Ärendet som dök upp hux flux under valrörelsen om att bygga nytt kommunhus och göra det gamla till bostäder går vidare. Kommunstyrelsens arbetsutskotts borgerliga majoritet ansåg att det är befogat att ta fram ytterligare underlag. Nuvarande kommunhus mitt i stan är energikrävande (fjärrvärme dock). S+V säger att om vi har 30 milj att lägga på energibesparingar, så finns det gott om lokaler typ skolor/förskolor att renovera och energispara i. Det prioriterar vi.

Ett medborgarförslag om både inomhus- och uteidrotter vid Araby Park Arena hade framgång såtillvida att S (som har yrkanderätt i arbetsutskottet) med stöd av V (som inte har yrkanderätt men håller med) fick de borgerliga med på att en boulebana utomhus på Araby ska fixas.

Och så skiljer sig de båda blocken åt när det gäller kommande bostadsbyggande på Torparängen, Teleborg, där S+V vill ha fler lägenheter och färre villatomter.Tänk så mycket som beslutas om varje vecka i en stor kommun, både på sammanträden och utanför. Och tänk så lite som kommer till medborgarnas kännedom. Om de inte är direkt berörda.

Började dagen med att skriva en spontaninsändare till Smp. Blev inspirerad av Thomas Thörn, Seniornet Sweden, som skrev idag i Smp om vikten av att kunna vara uppkopplad till internet även om man är sjuk och i behov av vård på ett äldreboende av något slag. Just precis. Varför ska man kopplas bort för att man behöver vård? Det är ju då man verkligen behöver kontakt med yttervärlden, med anhöriga och vänner. Så hur fungerar det på Växjö kommuns äldreboenden? Vänsterpartiet har drivit frågan och kommit så långt att de borgerliga sagt att "på sikt" ska det lösas. Det var 2012. Dags att forska i vad "på sikt" betydde.

Så till en trevlig avslutning på dagen. Vänsterpartiets styrelse träffades lite utanför dagordningar, beslut och protokoll. Startade med bowling i en timme. Inte min idé! Har aldrig bowlat i hela mitt liv. Men det var riktigt roligt. Vi var åtta personer i två lag och tävlingsinstinkten vaknade snabbt. Några riktigt bra, några som jag nybörjare, men jag var faktiskt inte urkass. Som sagt. Jag ställer upp nästa gång någon drar med mig ner i bowlinghallen. Så gick vi ut och åt. Men en styrelse har svårt att inte ta några beslut, så det blev både beslut och lite protokoll till den goda maten.

Idag har hantverkarna rivit fula garderoberna i hallen. Fram kom något jag totalt glömt: En jättesnygg tapet, läcker rentav. Måste vara orginalet från 1987 när lägenheten var ny. Bra mycket snyggare än den vi haft de senaste 15 åren och som katterna klöst sönder.

Imogon kommer studenter från Kalmar och intervjuar om Arenastadens tillkomst. Ska bli en uppsats av något slag. Därtill distriktsstyrelsemöte, som tyvärr kolliderar med Thage G Petersons föredrag om Alliansfrihet och nej till NATO. Rekommenderas!