30. mar, 2015

Lågtryck i luften, högtryck på styrelsemöte, pride och 1 maj

Hemma efter så gott som oavbrutet möte sedan kl 13.00. Lite trött men det var en bra eftermiddag - kväll. Först ett möte med arbetsgrupp integration inom kommunala gruppen. Vi var tre personer som satt och lyssnade på och pratade med en ansvarig tjänsteman i en och en halv timme. Fick jättebra info och kunskaper, som vi sedan diskuterade. -Vad är det som pågår för projekt för statsbidragen som kommit till Araby? -Vad ska nya 10 milj kr användas till? Inga direkta direktiv finns. Vi sa att invånarna i Araby måste få en upplevelse att en del av miljonerna når dem, att de är delaktiga och kan känna att det blir skillnad. Pratade också om att Braås och Lammhult kan behöva extra resurser. Svårast: Att få till samtal, dialog och utbyte mellan nya och gamla svenskar. Utbildningsförvaltningens mottagande av barn och ungdomar verkar vara mycket genomtänkt, tyckte vi. Hoppas det fungerar i praktiken.

Så ett möte med kommunala gruppens arbetsutskott. Vilka i kommunala gruppen vill åka på partiets Vänsterdagar i Malmö i september? -Bra, det var flera och bland de nya i gruppen. Vi veteraner ska avstå. Det handlar om två dagars seminarier och debatter och är inte gratis. Att hålla på med interna frågor i en partiförening är till stor del en fråga om att prioritera och hålla igen på utgifter, så att det finns pengar till nästa valrörelse. Med tanke på att extraval kan bli ett faktum, så gäller det att inte vara barskrapad mellan valen. Vi pratade också om det nya arvodesförslaget för Växjö kommuns politiker , som vi inte har i skrift ännu, men läst om i Smp. 7 april ska beslut tas i kommunstyrelsen. Återkommer till det efter påsk.

Slutligen styrelsemöte med Vänsterpartiet Växjö. Alla där. Jobbade oss igenom planering av 1 maj; talare - Jesper Odelberg är huvudtalare, behövs ett par till på scenen på Storgatan. Dalal och Helen är frivilliga. Helen har aldrig talat 1 maj eller överhuvudtaget i politiska sammanhang, säger hon, "bara i kyrkor" och anmäler sig frivilligt. -Ingen skillnad, säger jag. Vi fortsätter med plakatmålning, beställning av pins, affischer, talkörer, musik... Samma med vårt deltagande i Växjö Pride. Vi var långt ifrån nöjda med vårt deltagande och förberedande förra året och har beslut på att satsa. Vi beslutar nu om att låta göra en banderoll där vi markerar vårt stöd till HBTQ-rörelsen och Växjö Pride. Vi gör en skiss på hur den ska se ut och ska ge "Macken" uppdraget att utforma den. Nya medlemmar, lång lista, ska kontaktas och bjudas in till mat och info. Påminns om att jag är med i den gruppen - också.

Vad har hänt i stora världen idag? Har dålig aning. Dåligt väder är bara förnamnet. Uruselt, regn, kallt, lågt luftttryck, 955 idag på morgonen. Betyder dåligt humör för min del och depressiva tankar, men jag har klarat det med hjälp av trevliga människor på trevliga möten.

Imorgon kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan så småningom flykt till Öland för ett par dagars rekreation. God mat, vila, köra runt Öland i hällregn, naturbokhandeln i Stenåsa, fåglar - och kanske vandring på Alvaret - allt med maken L. Blir bra.

Carin Högstedt

150330