24. mar, 2015

Sandvik 3, 588 milj ton koldioxid, Vinternatt

Invigning av Sandvik 3, fjärrvärmepanna som ska ge oss mer el, värme och kyla helt baserat på biobränsle. Drygt en miljard har den kostat. Energiminister Ibrahim Baylan där, Tomas Kåberger också. Tal, mat och rundvandringar med goda guider.Växjö energi AB, VEAB, är bolaget som gjort Växjö grönt genom att mycket tidigt satsa på fossilfritt. Bränslet kommer från Smålands skogar inom en radie av 6-7 mil. Elisabeth, ersättare i moderbolagets styrelse, Sandra ledamot i VEABs styrelse och undertecknad var där från Vänsterpartiet.

På tal om fossil så ser jag i dagens Dagens etc att de svenska AP-fondernas innehav i 115 av de största kol-, olje- och gasreserverna i världen är värda 36 miljarder och motsvarar potentiella utsläpp av 588 miljoner ton koldioxid, drygt tio gånger mer än hela  Sveriges utsläpp på ett år. WWF har gjort beräkningen. Det var något som representant från WWF tog upp på seminariet igår; se till att kapitalet stöder fossilfritt. Bra.

I eftermiddag besök hos Diakonicentrum. Vi var fem från Vänsterpartiet - kvinnor nu också - som pratade med personal om Vinternatts framtid. Vinternatt är härbärge för EU-migranter. Vad kan göras för att få dessa människor att resa på sig från gatan? Ventilerade idéer. Träffade för första gången Fredrik som är anställd för att ha hand om Vinternatt. Han ska delta i en lanseringskonferens om de 90 miljonerna från regeringen som ska gå till EU-migranternas - ja vad? Inte mat och husrum är det sagt. Kanske kan Diakonicentrum göra ansökan om projektbidrag till utvecklande verksamhet. Väldigt trevliga människor i ledningen för Diakonicentrum. Volontär nästa?

Nu lugn kväll. Sjön är stilla. Imorgon Nätverket för social ekonomi, frukostmöte. Sedan lite Earth week igen.

Carin Högstedt

150324