19. mar, 2015

Yrkesskola, kallt, mångfaldsprogram på gång, djurrätt

Yrkesskolan i Vushtrri har tusen elever och de är jämnt fördelade på pojkar och flickor. Programen är många; bland andra jordbruk, kemi, kommunikation, teknik, textil. Jordbruk är det område som har lättast att ge jobb åt studenterna. De odlingar som hör till skolan är ekologiska. 92% av gymnasieelever i Vushtrri blir godkända. -Ger yrkesskolan behörighet till universitet/högskola? Trodde svaret skulle bli nej, men jag bedrog mig. Jo, det gör yrkesskolan- precis som alla andra gymnasieprogram - så klarar man nationella proven så kan man gå vidare till universitetet utan kompletteringar. Vi var inne i många klassrum och såg mycket intresse från elevernas sida och stolthet från lärarnas.  Vi frågade om kontakter med näringslivet, för elevernas praktikplatser finns i privata sektorn. -Var inte lätt för några år sedan, men allteftersom skolan fått gott rykte och många sökanden har det blivit bra kontakt och samarbete. Något för Växjö kommun att lära av. Inte ett sommarjobb 2014 utanför offentliga sektorn.

Kallt idag. Småfrusit både ute och inne. El är dyrt och lokalerna ofta ouppvärmda. Spenderat tid i diskussioner om hur projektet ska löpa vidare. Känns nu att det blir ett mångfaldsprogram för Vushtrri kommun. En tids- och arbetsplan sjösatt idag, arbetsgrupp med mandat att ta fram programmet utsedd. Det sker samtidigt som Växjö kommun ska revidera/skapa nytt mångfaldsprogram- Spännande. Båda ska vara klara september i år.

Ikväll middag på hotellet och imorgon diskussioner och utvärderingar tills vi vid lunchtid börjar resan tillbaka till Sverige och Växjö. Ska också diskutera andra angelägna och tänkbara projekt. Ett är beslutat och har startat. Det handlar om avfallshantering. Känns oerhört angeläget. Såg idag hästar beta på ängar fulla av plastpåsar. Som på många håll i världen är terrängen full med plastskräp. Haven fylls. Djur äter och dör plågsamt. Det måste få ett slut.

Följer nyheterna hemma via internet. Svarar på mail, men kortfattat. Skönt att inte ha allt sådant i knät, när man kommer hem.

Carin Högstedt

150319, Vushtrri, Kosovo