11. mar, 2015

Hur svårt kan det vara? Anhörigstöd, fritidsbank, trygghet o säkerhet

Bra "politikerdialog" om integration på länsstyrelsen i eftermiddag och kväll. Bra blandning på deltagare och föredragande. Näringsliv och nya svenskar representerade, tack och lov. Svenska kyrkan inte inbjuden, vilket Elsa Jönsson (S) uppmärksammade. Jag hade faktiskt tänkt på det när jag såg deltagarlistan! Jag är inte ens medlem i kyrkan men uppskattar det arbete den gör i Växjö för migranter och hemlösa bland mycket annat. Inbjudna från nya ESF-fonden (EU-pengar) och en Asylfond (inte korrekt benämning) redovisade massor med pengar att söka för projekt. Meningen med det hela var väl att länet ska samarbeta och söka pengar gemensamt till integration. Men vad är problemen och vad ska länet/regionen satsa på? -Ja, svaren är kända. Kompetens tas inte tillvara, allt går för långsamt, bostäder saknas, rasism och främlingsrädsla, arbeten saknas och hälsan hos nya svenskar sjunker när de blir sittande på anläggningar ute i skogen och inte ser någon början på ett bra liv och ingen möjlighet att återvända. En del projekt med goda ambitioner redovisades. Bland annat från Tingsryd, där man gjort en kompetensbank. De människorna som har kommit hit - vad kan de, vilken utbildning har de? Häpnadsväckande  resultat och konkret. Nu matchas dessa kompetenser med företagen i kommunen. Klart bra initiativ! Även min käpphäst att använda föreningslivet och civila sektorn som språngbräda ventilerades.

I övrigt har V i Växjö kommun lämnat in två motioner och en interpellation under denna dag. Motion om "fritidsbank" modell Deje med fler ställen, där man inrättat ett "bibliotek" för fritidsprylar. Lämna in det du inte behöver, låna det du har behov av; skidor, skridskor, hjälm, tält eller vad det vara månde. Det är liten del av filosofin i cirkulär ekonomi och samtidigt bra för föräldrar som har svårt att finansiera sina barns behov av utrustning, om de vill delta i idrotter eller sporter. - Varför ska alla äga allting är den cirkulära frågan? - Varför kan inte jag få spela hockey eller lära mig konståkning är barnens frågor i mindre bemedlade familjer? Nästa motion handlar om anhörigvårdares många gånger svåra situation. Mer stöd! Utan dessa insatser stannar Sverige! Det krävs avlösning och resurser för återhämtning. Ett identifierat problem är att anhörigvårdare även de blir sjuka, av pressen. Så har Eva-Britt Svensson interpellerat kommunstyrelsens ordförande om hur säkerheten och tryggheten för förtroendevalda fungerar i Växjö kommun. Näthat t ex - hur hanteras det?

De "stora" nyheterna har gått mig förbi denna dag. Inte hunnit kolla vare sig ena eller andra mediets nyhetssidor. Ser nu på Smålandsnytt  att Karl-Oskarskolan har ekonomiska problem. Milda himmel om hela den koncernen går i konken. Hur många barn är berörda? Och på skatteverket har någon försnillat pengar. Är det möjligt? Jag har haft stort förtroende för skatteverket, måste jag säga.

Imorgon Stockholm och styrelsemöte med RNA, Riksförbundet Noaks Ark. Fredag besök hos SIP, samhällsförändring i praktiken. Söndag till Kosovo.

Carin Högstedt

150311