4. mar, 2015

Jät, Fraggahult, kommunchef, landsbygdsansvar, handväskan

Mycket innehållsrik dag igår. Kom hem prick 22.00 från Asa Bygdegård, som det heter numera, som ligger i Fraggahult, mellan Asa och Lammhult. Jag var där för ca 10 år sedan och blev visad en mycket stor byggnad med bevarad 50-talsinredning, i stort behov av renovering. Kom nu till en mycket fint iordninggjord samlingslokal! Blir andäktig när jag tänker på vilket jobb som gjorts med stora ideella krafter för att uppföra och driva dessa Folkets Hus och bygdegårdar - allt för att ha en demokratisk mötes- och festplats i bygden. Fullt med folk igår. Ca 65 anmälda från kommunens alla samhällsföreningar och sockenråd (26 aktiva). Ömsom smörgåstårta och mingel, ömsom information om nästa omgång av Leader Linné Småland, om bredband, om trafiken i framtiden m m. Frågor om cykelvägar, kollektivtrafiken och priserna. Många frågor efteråt om aktuella händelser på landsbygden. Märker att trafikfrågorna blir hängande - det är ju i mycket hög utsträckning Region Kronobergs ansvar och Trafikverkets när det gäller riksvägarna. Således svårt att ha svar från kommunnivån. Eva Johansson (C)och undertecknad utsågs till ansvariga för landsbygdsutvecklingen av kommunstyrelsen igår eftermiddag. Passade ju bra  att vi var där och höll i mötet. -Nåja. Vi var rätt säkra på att vi skulle utses. Roligt och jag är dessutom sammankallande i det utskott som V Kronoberg valt för landsbygdsfrågor. Ska kalla samman oss för ett första möte med det snaraste.

Igår var det kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen med bl a presentation av ny kommunchef. Kände igen namnet och erinrade mig en trevlig kvinna som jag umgåtts med i något sammanhang, som rörde jämställdhet och näringsliv. Det var rätt många år sedan. Monica Skagne, välkommen tillbaka till kommunen, säger jag.

På arbetsutskottet fick vi en information från Länsstyrelsen om att utveckla ett riksintresseområde i Jät med bl a 13 torp runt gården Jätsberg. Intressant! Finns 36 riksintresseområden i Kronoberg och i Gåvetorp i Alvesta kommun finns fem torp i ett sådant område. Här skulle det bli 13. Bra om torparnas/statarnas och de medellösas miljöer får status och skydd!

På eftermiddagen kommunstyrelsen med mycket informationer och några beslut. Medborgarförslag om statyn Damen med handväskan ledde bara till samma positioner som i kultur-fritidsnämnden; ett yrkande från S, ett yrkande från V och ett från övriga. Därmed är statyn borta, men det finns förslag på alternativ, som går att ta upp och arbeta vidare med. Vi behöver definitivt visa att Växjö är en kommun som visar motstånd mot nazism och rasism.

I övrigt var det nej till motionen från (V) om att använda modellen "vita jobb" vid upphandlingar. Den kommer dock upp i fullmäktige, så sista ordet är inte sagt. Vita jobb handlar om att skydda arbetare och arbetsgivare från lönedumpningar t ex. Används som modell i Stockholm och Malmö. Nej också till att i förslag till ny personalpolicy lägga in rätten till heltider och fast anställning efter 12 månaders vikariat. S och V ville det, men inget annat parti. Kommer också till fullmäktige.

Idag arbete från och på hemmafronten för att så småningom delta i nätverksträff med Växjö Pride. Ute snöar det och solen skiner.

Carin Högstedt

150304