25. feb, 2015

Tak över huvudet, antinazism, Ingelstad, KommunNyttproduktion, pojkar och flickor, nationella minori

Det blev ett långt fullmäktige igår och när äntligen min interpellation om de nationella minoriteternas utökade rättigheter till språkundervisning kom upp, så såg jag att somliga folkvalda höll på att krokna. Än värre blev det när lite senare min andra interpellation om pojkars och flickors betyg behandlades. Då var en del helt klart totalt ointresserade och i en annan värld. Dock inte Anna Tenje (M), som svarade på båda interpellationerna. Hon var klart intresserad och engagerad som ordförande i utbildningsnämnden. De fem erkända minoriteterna samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar och deras barn får utökade rättigheter till undervisning i sina modersmål, samiska, romani  chib,finska, jiddisch, meänkieli. Detta sker 1 juli 2015. -Hur går det med förberedelserna, hur når man de berörda, hur är det med lärare? undrade jag. Anna svarade bra och visade sig intresserad av frågorna. Hade till och med under sin period i riksdagen varit ansvarig för just detta. Jag påpekade att det finns många sätt att nå de berörda utan att komma i konflikt med PUL-lagen.

När det gäller pojkars och flickors betyg och det faktum att det skiljer ca 10% mellan pojkar och flickors betyg till pojkars nackdel, så var vi inte överens.  Anna menade, utan att använda begreppet, att klass var avgörande, inte kön. Hon försvarade glappet på 10% och satte det i motsats till att satsa på barn med lågutbildade föräldrar. Anmärkningsvärtt. Vi i (V) kommer att driva detta vidare. Det finns exemepel på hur normkritik och genuspedagogik fått pojkarna att bli mer intresserade av att lära sig i skolan och att alla tjänar på det och allra mest pojkarna, som får bättre start i livet.Alla tjänar på att det är lugn och ro i klasserna! Milda himmel vad mycket tid i skolan som går åt att bara få lugn och ro!

Denna dag har vi i fullmäktigegruppen producerat (V)äxjös Kommunnytt om gårdagens fullmäktige. Det gick bra, så bra att vi hann åka Tävelsås-Ingelstad och dela 500 blad, innan det blev mörkt. Kom hem så tidigt att det var skymning, spegelblank Toftasjön och satte mig ute för att titta på underverket. Så vackert1

Tak över huvudet - motionen om att ge alla människor - även de som är här på turistvisum (så ironiskt) och tigger sig fram, rätt till tak över huvudet och deras barn rätt till förskola/skola, behandlades igår. Femklöverns (de fyra borgerliga plus MP) svar var rent juridiskt. I nödsistuationer  ska kommunen bistå, men skolgång, det kan man inte säga något om, för det är ingen skyldighet enligt lag. Tror att alla i femklövern inte var helt nöjda med det. Det finns ju även en barnkonvention som säger att alla barn har rätt till skola och den har vi skrivit under. Det är inte förbjudet att gå utöver lagen! Göteborg har gjort det. Men alla var lojala sina block och röstade för juridiken 36 - för humanism och barnkonventionen 24 (S+V) och en frånvarande. Hur kan någon tro att världen blir bättre om inte alla barn får gå i skola??? Oavsett vad skollagen säger.

Statydebatten avgjord. Det blir ingen staty i Växjö kommun av damen med handväskan. Bra så. Finns nu förslag  till att göra minnesmärke av händelsen 1985 och antinazismen. Vann inte idag vad jag förstår av referaten från kultur-fritidsnämndens möte, men jag vet att (V) hade med sig ett sådant alternativ. Bra med den debatt som damen med handväskan dragit igång!

Carin Högstedt

20150225