23. feb, 2015

Tristväder, Araby Park Arena, sociala motioner, inga stringenta svar

Det fortsätter vara riktigt ruggigt väder. Går inte att sitta ute. Det beror inte så mycket på kylan som på blötan.  Dropp, dropp oavbrutet.

Vi var sex från V Växjös kommunala grupp som besökte Araby Park Arena, idrotts- och kulturhus i Växjös miljonprogramområde. Ny chef där och intressant att möta honom. Givande samtal med personal. Vi bjöds in att komma tillbaka om sex månader. Det ska vi göra, men vi kommer på spontanbesök då och då också. Det är roligt att se gympasalen full av olika åldrar och nationaliteter som tränar på olika sätt. Tala om integration! Det finns en inneboende kraft i Araby, som ska mötas med respekt. Lyssnas på, tas tillvara. Föreningslivet behöver utvecklas. Det är genom föreningar som nya medborgare kan få kontakter, som i sin tur underlättar att få arbete.

Imorgon kommunfullmäktige. Sitter med alla handlingar och mina tidningsklipp om EU-migranter, om pojkars och flickors betyg, nationella minoriteters utökade rätt till hemspråksundervisning, Sydostleden (cykel) m m m m. Just nu en enda sörja. Det är motioner från V och S som får svar plus att jag har två interpellationer. Svaren på motionerna som föreslås av den "femklövern" håller inte måttet. Svar ska tala om vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Oavsett politisk inställning till V-motion om "Tak över huvudet för EU-migranter och skolgång för deras barn", så ska beslut gå att följa upp och förstås av medborgarna. "Motion om oberoende kommission för ett socialt hållbart Växjö" av Åsa Karlsson Björkmarker (S) får svar att det redan görs och att inga nya kommunala inrättningar behövs. Lite förkortat. Ursäkta, men motionen nämner inga nya "kommunala inrättningar" utan en oberoende ej partipolitisk kommisssion för att se vad Växjö kommun ska göra för att minska klasskillnader. Modell är Malmökommissionen, som är ett synnerligen lyckat exempel på vad som går att göra för jämlikheten på kommunal nivå med hjälp av forskare. Ska bli intressant imorgon. Räknar med sen kväll.

Carin Högstedt

150223