12. feb, 2015

HVB-hem, Daniel Riazat, Barnkonventionen, privatliv

Besökte ett HVB-hem på förmiddagen. Det är ett hem för vård och boende för ungdomar 13-20 år, som av olika skäl inte kan bo hemma. Det kan vara föräldrarna som har problem, det kan vara ungdomen. Åtta platser plus två akutplatser, tolv personal. Två personal på natten och Jeanette, som vi pratade med, berättade om en klar förstärkning de fått: En personal som är vaken på natten, en som kan sova. Tidigare ingen vaken, men i samband med utökning av platserna kom denna förbättring till. Det här hemmet är en så kallad hemmaplanslösning. Det betyder att det är ungdomar från kommunen som placeras här. Om inte dessa platser fanns skulle alternativet vara placering på HVB-hem i andra kommuner. På en och en halv timme får vi två från vänsterpartiet som är på besök en mycket god inblick i hur dagarna ter sig, möjligheter, glädjeämnen och problem. Det gör oss till bättre beslutsfattare.

Ser på twitter att vänsterpartister tar upp krav på Barnkonventionen som lag - ett mycket aktuellt ämne! Tror faktiskt att regeringen har med det i sin regeringsförklaring. Hög tid! Någon emot?

Känner inte Daniel Riazat, (V)s utbildningspolitiska talesperson, men såg honom igår i debatt med Fridolin (MP)  i TV-nyheterna. Jag blev imponerad av Daniel, en ny fräsch bekantskap, som lär återkomma i media. Det handlade förstås om betyg från årskurs 4. (S) i Växjö kommun var jättesnabba med att genom skrivelse kräva att Växjö kommun säger nej till experimentlustan med 10-åringar. Bra gjort och snabbt! Kommer  artikel från (V) på samma tema tack vare vår nye ledamot i utbildningsnämnden Robert Armblad.

I övrigt privatliv med döttrar och tapetväljarvånda med mera.

Carin Högstedt

150212