19. jan, 2015

Frihet, kunskap, kärlek - Växjö pride 2015, tillgänglighet, snö

Med lätt hjärta åker jag hem från kommunhuset. Sista mötet där idag var nätverksmöte med Växjöpride. Fullsatt är bara förnamnet. Styrelsen för föreningen som förbereder Växjö pride 4-10 maj 2015 presenterade sig och vad som pågår. Målet är minst 4000 i själva festivaltåget lördagen 9 maj kl 14.00. Lägg datum på minnet! Växjö ska sätta rekord. Växjö ska bli känt som den öppna staden/kommunen, som någon uttryckte det. Ja, självklart. Väldigt mycket engagemang. Många föreningar, organisationer och myndigheter var där. Jag representerade Vänsterpartiet Växjö tillsammans med en partikamrat. Moderaterna hade en representant och socialdemokraterna var  var där med två deltagare. I övrigt en mängd olika föreningar och enskilda men inte fler partier.

Mottot för Växjö pride är KUNSKAP, FRIHET, KÄRLEK. Ordförande i föreningen, Roxberg, förklarade varför, vad det står för på ett suveränt sätt. Så mycket glädje, så många skratt på ett egentligen helt vanligt arbetsmöte! Tack för det. Bra att gå på möten!

Började dagen med överläggning inför möte med kommunstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna, som är nästa vecka. Eva (C) och jag är valda tills vidare att sköta detta. En trevlig timme med genomgång med vår handläggande tjänsteman om de ärenden som står på tur.

Mellan dessa två möten en dag vid datorn med svara på brev, skriva verksamhetsplan för Vänsterpartiet Kronoberg, skicka hit och skicka dit. Ute snö och halt tror jag på många håll.

Imorgon kommunstyrelsens arbetsutskott med intressanta ärenden, som jag lär återkomma till.

Carin Högstedt

150119