8. jan, 2015

Greider, socialism, höghastighetståg, Märklin, 2 milj som hittat

Gårdagens ledare i Dagens ETC av Göran Greider mycket läsvärd. "Vi är gåtor! Socialistiska gåtor!" är rubriken och avslutningen "Vi har mot alla odds överlevt en era av doktrinär marknadsliberalism. Och det är ett nytt år." Greider tror att om folk får frågan om hen är socialist, konservativ eller liberal - så svarar 30 - 40% att hen är socialist. Det är en hoppfull ledare som tror att arbetarrlrelsen inte har ideologiska problem, bara organisatoriska. Om tre på ett möte växer till  tio, så är det en avsevärd förbättring. Japp. Förkortad arbetstid. Ge människor orken och tiden att mötas.

Nya kommunstyrelsen i Växjö kommun hade första mötet idag. De nya - och gamla -möttes av ett ärende som inte var berett i arbetsutskottet, som var förberett av kommunalråden, med förslag till beslut på bordet, med journalister närvarande, med beslut om miljoner. Bidrag till Öster - finns inte mycket annat som väcker så stort medialt intresse. De hade begärt 1,6 milj kr för 2014. De får 2,0. Vänsterpartiet enda parti som tyckte att man behövde ju inte runda av uppåt! I övrigt är bidraget kantat av krav på redovisning av ekonomi och krav på att damlag får använda arenan etc. Det har vi försökt tidigare från S+V+MP - ställt krav i samband med exceptionella bidrag. Nu har de borgerliga accepterat tänkesättet. Frågan är om det har någon effekt. Kommunen har ju Svarte Petter vad som än händer. Konkurs är ingen lösning. Allt annat - alla bidrag framöver sköts på framtiden. Så också frågan om konstgräsplan, som (V) är positiva till att kommunen stöttar.

Har berättat tidigare om att V fick igenom ett bra tillägg om social ekonomi i ett remissyttrande om Regional Innovationsstrategi. Nu handlade det om Regional Utvecklingsstrategi och V har ett annat yttrande än stora majoriteten. Handlar om cirkulär ekonomi, kan man säga, att avfall ska avvecklas successivt. Allt ska tillbaka i kretsloppet. De köpte det! Allihop.

Det var många ärenden och det händer en del roliga saker undet ett sådant här möte. Man ger och tar. En skrivelse från Nils Fransson (FP) om att "göra grundstudier kring byggandet av nya höghastighetsjärnvägar genom Sverige med utgångspunkten att Växjö ska finnas med längs en sådan dragning" väckte stor debatt (för att vara kommunstyrelsen), när undertecknad yrkade avslag. Tyckte det var lite övermaga att Växjö kommun ska utreda höghastighetsjärnvägar i Sverige. Är däremot väldigt mycket för höghastighetsjärnväg. Åkte något sådant tåg för 20 år sedan i Frankrike och glömmer aldrig hur fint det flöt fram. Däremot vet jag inte hur sträckningen ska dras för att landet ska få minsta skadorna och mesta nyttan. Det vet ingen. För mig och oss är detta en regional fråga och framför allt en hållbarhetsfråga, inte en lokalpatriotisk historia.  Nils Fransson begärde votering - och den slutade 14 - 1, alla mot oss! Väldigt länge sedan det hände. Uppbragta röster; Växjö ska ha den här järnvägen och stoppet. Det begriper väl alla. -Jag får inte Märklin ur huvudet.

Snart Antikrundan.

Carin Högstedt

150108