27. dec, 2014

Inställt, snö, nyheter, kura i mörkret

Skulle göra dagordning till denna eftermiddagens möte med Vänsterpartiet Kronobergs extra distriktsstyrelsemöte med anledning av nyval och riksdagslistan till valet. Tänkte att det är bäst att kolla nyheterna först. Haft mina aningar om nyvalet. Klockan är 10 och om 30 minuter är det presskonferens, säger textTV. Mailar ut en uppfordran till styrelsen: Följ nyheterna - om det inte är en anka så är nyvalet inställt och därmed vårt möte kl 15.00! efter 30 minuter klart.  Behövdes ingen dagordning.

Minns hur glad jag var när Löfven annonserade nyval 22 mars! tyckte det var modigt och rätt: När det inte går på något annat sätt - fråga folket igen. Men det gick att komma fram till en överenskommlse, under galgen. Vad resultatet blir och hur politiken kommer att te sig är det många som spekulerar i, men ingen som vet. Vänsterpartiets officiella linje är positiv. Ser framför sig att kunna påverka politiken - precis som hittills under rödgröna styret. I den bästa av decemberöverenskommelsens utslag är det så gott och väl. Jag kan också se framför mig de sex partiernas gemensamma försvarspolitik och många miljarder mer till den och inga till de sämst ställda pensionärerna. Men (V)s ställning är ändå stark, eftersom största "blocket" ska regera med sin budget enligt överenskommelsen. Svensk inrikespolitik inte helt händelselös i alla fall! Kan alla dessa turer väcka intresse för medlemskap och engagemang i partierna? Hoppas statsvetarna följer den möjliga och goda utvecklingen. Eller är det tvärtom? Aldrig befatta mig med hink och spade i sandlådan...

Vaknade till snötäcke idag. Is på sjön. En stor skock bergfinkar på fågelborden utanför. Kurar skymning - eller snarare beckmörker - med Fred Vargas, som jag nämnde häromkvällen. Tycker om både språk och innehåll. Om jag ser något på TV förutom nyheterna ikväll, så blir det Downton Abbey - julspecial.

Carin Högstedt

141227