3. dec, 2014

Val! Förberedelserna startar nu

Jag skrev det igår; extraval det enda rätta beslutet och så blev det. Jag tjoade av glädje. Imorgon har vi ändå ett möte i distriktsstyrelsens arbetsutskott. Nu blir dagordningen längre. Allt ska tidsplaneras, budgeteras och det blir mycket  arbete för hugade aktivister. V-boa är det inte läge för vintertid. Den är dessutom såld för att bli hönsgård. Men vi ska ha V-mötesplatser som är lätt tillgängliga. Vi ska ha en valledning, valberedning, ny lista, kampanjturné i hela länet. Vi ska lyfta V.s landsbygdspolitiska plattform och de goda förslagen i vår budget som förändrar till det bättre för ensamstående föräldrar, för sjukvården och äldreomsorgen t ex. Har sett fram mot julhelger och lugnare period efter alla val. Men detta känns så rätt beslut!

Carin Högstedt

141203