2. dec, 2014

Regeringskris, handikapporganisationerna, naturturism, kommunstyrelsen, julen - hot eller möjlighet

Igår avslutades ett naturturismprojekt inom Leader Linné, som jag haft nöjet att vara delaktig i genom en styrgrupp. Vi gick igenom resultaten jämfört med målen och pratade om hur goda idéer ska föras vidare, när projektet är slut. Fågelturism har varit ett väsentligt inslag i projektet. Jag berättade om motionen om att rädda sjöfågelbeståndet i länets sjöar, att den blivit positivt mottagen och att tekniska nämnden i Växjö  kommun tillsammans med Kronobergs läns ornitologer och Länsstyrelsen ska utreda vad som kan göras för att hejda minskningen. Dessutom kunde jag berätta att den instans som är naturlig mottagare av projektslutsatserna är regionala bolaget Destination Småland, där jag fått en plats i styrelsen. Så jag kan själv driva projektet vidare så att säga, om jag får ett bra underlag. Väl använd förmiddag på Leaderkontoret i Alvesta!

Regeringskris i Sverige. Upphetsat i alla medier. Har suttit på möten två dagar i sträck och bara följt lite då och då. Det är dessutom inget nytt utan bara spekulationer - till ca 17.00 i eftermiddags, då SD meddelar att de fäller budgeten och alla andra budgetar också om jag fattade rätt. Finns en sak att göra: Nyval (extraval). Inte säket läget blir bättre, men det är värt ett försök.

Igår eftermiddag möte med handikapporganisationerna och dess samverkansråd med politiker och tjänstemän. Fullt i lokalen, ärtiga frågor, inget klemande utan: För ett år sedan lovades skyltar vid handikapparkeringar, så att det syns var dessa är även när det är snö. Ja, jag mindes. Det är sant men var är skyltarna? Det mest basala är ofta svårast att få gjort. Finns det någon forskning i offentlig sektors förmåga att arbeta offensivt och snabbt med just detta ämne, funktionsnedsattas möjligheter att röra sig, kunna förstå och kunna delta i samhällsutvecklingen? Det behövs sådan forskning. Folk tröttnar på att vara tjatiga. Ger upp. Mötet startade diskussion om det nu utgångna mångfaldsprogrammet och vad som önskas av det som ska beslutas om till nästa höst.

Idag kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen, kommunstyrelsen på eftermiddagen och ikväll avslutningsmiddag, som jag lämnat förhinder till på grund av förkylning bl a. Bland ärendena är jag särskilt glad över att internationella Globala Kronoberg, som består av ungdomar som bl a byter volontärer med varandra i flera länder, fick höjt bidrag. De hade troligen lagt ner sin alldeles utmärkta verksamhet annars.

Cheryl (MP) och undertecknad överens om att inte överklaga Länsstyrelsens beslut att inte minska strandskyddet. Övriga partier överklagar och vill minska skyddet. V ensamma om att ta fasta på en utredning om fritidsgård i Araby, ett medborgarförslag från ungdomar i Araby. De får svaret att förslaget ska behandlas i budget 2016. Utredningen jättebra, underlag och statistik på hur situationen är,men det som diskuterades intensivt för ett år sedan om grannsamverkan, om fritidsgård och allt möjligt - nu inte aktuellt. Rätt som det är blir det brandkårsutryckning igen, stora ord och möten - så glöms det igen. Vi i Vänsterpartiet är väldigt trötta på detta. Vi anser att ungdomarna ska mötas nu med resultatet från utredningen och de ska vara med och förverkliga de förslag som finns, varav en del kan starta imorgon, en del är på lite längre sikt.

Julen har alltid varit något positivt för mig. Men jag ska tvinga mig att se den så hela tiden och inte varannan  sekund tänka på alla måsten, det ena måstet konstigare än det andra vid närmare granskning. Det är ett löfte.

Carin Högstedt

141202