30. nov, 2014

Hur mycket ska man tåla? Fullsatt i kyrkan

Hör talas om att kommunstyrelsens ordförande  i Växjö kommun, B Frank (M) ägnar stor del av sin blogg att förtala (V)-gruppen i fullmäktige. Det sägs att det är densamma som för 30 år sedan och att vi är "ett pensionärsparti". Jag har ögnat genom några bloggar och det stämmer. Det är ett genomgående tema. Jag går inte in på detaljer. Det är ibland direkt obehagliga kommentarer om mig med fler som namngivna personer. Det beskrivs också som att vi tappat i valet, medan (M) gjorde ett kanonval, bäst i Sverige.

Sanningen är att jag kom in i kommunfullmäktige 1979. Vem mötte jag där? Jo, B Frank, något mindre stöddig då. Där fanns även Carl-Olof Bengtsson (S), just nu i presidiet i kommunfullmäktige, som f ö består av pensionärer till två tredjedelar, varav en (M) är 75 cirkus. Ska vi kalla dem "pensionärspresidiet"? -Nä, jag skojar. Skulle aldrig falla mig in att bry mig om åldern på ordföranden i fullmäktige, men han ska vara rättvis och klar i huvudet, varken utsätta någon för eller bli utsatt för åldersdiskriminering!

Sanningen är också att går vi tillbaka exakt 30 år, så är vi två  (V) som var med då, som är kvar, en är nu ersättare. Av de fyra ordinarie är tre helt nya i fullmäktige! Att en kommer att lämna sin plats  har helt annan bakgrund än ålder på den ena eller andra. Två av oss fyra är f ö inkryssade av folket.

Sanningen är också att vi nyligen hade en träff med nya medlemmar - 50 personer deltog.

Sanningen är att vi tappade 0,3% i kommunvalet i Växjö kommun och ökade antalet röster med 104. Ska kallas för vad det är: Nederlag. (M) tappade 3,8  i samma val och minskade 947 röster.

Sanningen är att (V) är ett bra parti för pensionärer, 26-28% av folket är just pensionärer och underrepresenterade i de folkvalda församlingarna.

Jag skulle kunna ägna mig åt att studera exempelvis (FP) i Växjö kommun, två mandat bakåt (de har inte kallat det Sveriges bästa resultat!), två kvar, hälften pensionärer, minst... Men det skulle inte falla mig in! It´s none of my business hur andra partier sätter ihop sina listor! Det är politiken vi ska bråka om!

Jag försöker att inte smutskasta, inte döma ut partier eller personer. Min blogg är inte tänkt att vara polemisk. Det har vi andra arenor för. Det här är första gången jag bemöter någon annans blogg och förhoppningsvis den sista. Slut.

Gårdsby kyrka, så kallad Tegnérlada, var så gott som fullsatt idag kl 10.00 när barnkör, kyrkokör och gudstjänst vävdes ihop till en fin föreställning med rolig präst, sång och lite teater med en åsna som kom in till Jerusalem med jesusbarnet.

Imorgon full dag igen med Leaderprojektet Naturturism och Samverkansrådens årsträff på Vallhagen. Plus fullmäktigegrupp och många ärenden.

Carin Högstedt

141130