13. nov, 2014

Tak över huvudet, äldres mat, val av regionföreträdare, samvetsklausul

Kom äntligen loss med ett motionsförslag om tiggarna, EU-migranterna, och tak över huvudet och barns rätt till utbildning. Inte inlämnad ännu. Vill ha partikamraternas stöd först, men imorgon ska den in till diariet. Gruppen tiggare är en grupp fattiga människor, som ingen vill ta ansvar för. Rättsläget är osäkert när det gäller rätten till barns utbildning. I Växjö kommun har jag inte sett barn i kretsen tiggare, men i andra kommuner lever de på gatorna och sover i bilar eller var som helst. FNs barnkonvention säger en sak, men jag tror det bara är i Göteborg som barnen i den här gruppen erbjuds skolgång. I vissa kommuner är man långt framme med härbärgen och dagcentraler, oftast med hjälp av frivilligorganisationer, kyrkor etc. I Växjö vet jag att många enskilda hjälper dem med mat, kläder, sängkläder. Diakonicentrum gör mycket; åker runt med mat till dem, erbjuder att hjälpa till på centrat istället för att tigga och annat. Där finns f ö icke-migranter som också är hemlösa. Skillnaden är att kommunen har ett tydligt ansvar för sina medborgare och även papperslösas barn och asylsökandes, men inte tydligt för den här gruppen. Jag hoppas vi kan komma fram till att ingen människa ska behöva sova ute den här eller annan vinter i Växjö kommun. Jag hoppas okså att EU-parlament och Sveriges riksdag och regering ska kunna förmå tiggarnas hemländer att skapa drägliga levnadsvillkor för sina minoriteter inom landet.

Fick också till en artikel till Smp om äldres rätt att välja mat och innehåll i vardagen, även när man är gammal, skröplig och beroende av andras hjälp. Ledarskribenten Mathias Bred i Smp skrev om äldres mat häromdagen. Det var bra men han riktade en udd mot vänstern som han påstår bara bryr sig om att prata faran med vinster och inte valfrihet. Det har jag svårt för att smälta.

Snart dags för distriktsstyrelsen att sammanträda och ikväll ska vi utse våra företrädare i Region Kronoberg. Det är ju grannlaga, när vi har ovanligt många uppdrag och ska styra ihop med S och MP. -Ja, det är självklart alltid grannlaga, men känns extra spännande kanske jag menar. Vi börjar kl sex och sedan får vi se om det blir rapport ikväll eller imorgon. Det beror på när vi är färdiga.

Nu är KDs motion om samvetsklausul för vårdpersonal, som inte vill genomföra aborter, riksnyheter. I veckan  la FPs representant i landstingsstyrelsen ner sin röst och en utredning om frågan blev beslutad - mot S+V+ MPs avslagsyrkande. Med ordförandens utslagsröst blev då en utredning beslutad. Det var i tisdags. Idag är FP.s Yngve Philipsson helt på det klara med att han är mot en klausul. Trycket är hårt från FP centralt. Det är enligt min mening ytterst viktigt att medborgarna kan lita på sjukvården, också i detta hänseende. Den som har moraliska betänkligheter mot aborter utbildar sig rimligen inte till just denna kategori vårdpersonal. Om betänkligheter uppstår i senare skede i livet på jobbet, så stiger man av. Något annat kan inte vara aktuellt ur medborgarsynpunkt.

Överenskommet mellan S och V om budgeten för kommunen. Smärre justeringar och framför allt uppdateringar av siffror som ändrats sedan i juni, när vi var färdiga med budgeten. Men som jag säker skrivit många gånger; budgeten håller, den är bra, den prioriterar skolan, den hade gjort skillnad om den gått igenom. Det sista avgjordes i valet.

Carin Högstedt

141113