4. nov, 2014

Helt absurt, alert medborgare, huvudvärk, odiskat

För mig som troligtvis är rejält miljöskadad av många års aktivitet i kommunstyrelse etc, så är en sådan här dag hejsan-svejsan, många yrkanden, helt ensam i en votering, 14-1 - när hände det senast? - ja, herreminje, miljöskadad är bara förnamnet. Men någon ska vara i opposition och det är inte svårt att hamna där i Växjö kommun! Idag hade vi förslag till ny översiktsplan för Ingelstad. Bra med nya bostadsområden, utan tvekan. Saknas villatomter t ex. Kom under dagen på att ånyo så saknas mål och riktlinjer för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar - fast det finns stadgat i PBL, plan- och bygglagen. Vi hade nyligen diskussion om detta när det gällde en annan översiktsplan som reviderades. Då skylldes det på att PBL gäller nya planer och nu var vi där;en ny plan. Vad händer? Har jag fel om PBL? Nej, inte alls, men... och så börjar krumbukterna. Det är direkt obehagligt, helt absurt. Varför inte medge att vi har gjort fel. Vi ska lägga till. Jag gav den i att yrka återremiss och skrev bara en reservation. Det verkar totalt omöjligt tt få denne byggnadsnämndens ordförande m fl att inse någonting. Dessvärre fortsätter han i fyra år till, fast FP backade från 4 till 2 mandat. Det går ju inte ens att skylla på valresultatet. Det var ingen höjdare för detta parti.

Hela dagen har varit fylld av ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. På förmiddagen har vi arbetsutskott och beslutar om det som sedan kommunstyrelsen ska behandla på eftermiddagen. Det betyder att tjänstemän skriver protokoll och sammanställer besluten under lunchen och sedan läggs förslagen på bordet till kommunstyrelsen. Det är höjden av demokrati i Växjö kommun - tyvärr protesterar sällan de som endast har plats i kommunstyrelsen. Vi andra klarar oss någorlunda med överblicken i behåll.

Till kommunstyrelsen kom en medborgare, en kvinna, pensionär, som skrivit ett medborgarförslag. Hon vill att en busslinje nr 9 dras över Söder, så att man kan åka kollektivt från Söder till stan. Jag visste att hon skulle komma ,men var osäker på hennes rättighet att yttra sig på det ärendet. Eller rättare sagt: Jag vet vad som sas och beslutades när medborgarförslagen förvisades till nämnder och styrelser från fullmäktigearenan, men var ändå osäker på tillämpningen. Olika svar beroende på vilken tjänsteman som tillfrågades! Men på hemsidan klart sagt att man har rätt att komma och plädera för sin sak.Så blev det bestämt och hon var väl förberedd. Hon använde talarstolen och pratade ytterst väl för sitt förslag att låta en busslinje angöra vissa hållplatser på Söder. Hon underkände med rätta svaret och underlaget, som var en kvalificerad bedömning utan substans. Nu började krumbukterna igen.- Inte nu men kanske om ett år osv. Obehagligt att det inte finns mer substans bakom ett avslag och att man inte står för sitt nej fullt ut. Alla vet ju ändå att beroende av färdtjänst är dyrt både för skattebetalarna och den enskilda. Ju längre det går att ta sig fram med kollektivtrafik, desto bättre. Jag begärde votering efter att ha yrkat att vi ska testa förslaget att dra linje 9 genom Söder. Det blev 14-1! Hurra! Ja, vi förlorade alltså med 14-1.Det var länge sedan! Nu är vi verkligen i opposition, men har en viktig del av befolkningen med oss: Boende på Söder, framför allt en hel del lite äldre damer, som kämpar för sina möjligheter att röra sig fritt.

Detta var bara en liten del av ärenden, yrkanden och absurda svar denna dag!

Mycket trött. Ensam hemma med disken. Flyg till Sthlm imorgon bitti för ett intensivt styrelsemöte med Riksförbundet Noaks Ark. Tidigt i säng. Ännu ej läst ut Svart gryning.

Carin Högstedt

141104