3. nov, 2014

Föreningslivet för integration, tillgänglighetspolitik, manifestation för narkotikaoffer

Lång dag men stimulerande. Besöket från Vushtrri kommun i Kosovo har kommit och de sex från Kosovo har fått mycket information om hur Växjö kommun har arbetat med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och hur vi tänker oss att arbeta med en ny organisation från 1/1 -15. De fick även vara med på Kommunstyrelsens samverkansråds möte idag. Det rådet består  av representanter för olika handikapporganisationer plus två politiker från kommunstyrelsen varav jag är en. Inte så mycket på dagordningen idag, men ett enhälligt bifall till min motion om att arbeta systematiskt med tillgänglighetsfrågor - för att ha gjort kommunen tillgänglig för alla inom alla områden senast 2018 - blev bifallen som remissyttrande. -Ja, konstigt vore det väl annars, tycker vän av ordning. Det återstår att se hur det går i fullmäktige så småningom.

Fick igår ihop en motion på temat föreningslivetoch den sociala ekonomin, som hjälp i nyanländas  möjligheter till språkinlärning, kontakter, gemenskap och arbete i det nya hemlandet. Ska upp i kommunala gruppen nästa måndag.

Lunchmöte med Noaks Arks anställda och Malin, min ersättare, för att gå igenom handlingarna inför Riksförbundet Noaks Arks styrelsemöte i Sthlm på onsdag. Stor oro för ekonomin på riksnivå, har vi.

V.s fullmäktigegrupp hade möte inför kommunstyrelsen imorgon och fullmäktige senare i november. Vi lade den så vi kunde vara med på IOGTs manifestation för narkotikans offer. 2013 dog mer än 500 personer i Sverige av narkotika. Det var tända marschaller på Vattentorget och tal av olika medborgare med olika erfarenheter, föreningstillhörighet och yrken, men med patos för att vara verksamma mot narkotika i alla dess former. Sedan ett möte om ärendena och därefter en snabb buffé med medborgarna från Kosovo, som jag tyvärr inte träffar förrän torsdag-fredag på grund av andra nödvändiga möten.

Glömde nästan - Per-Erik Nilsson, representant för föreningen Hjärnkraft, talade en timme idag inför Kosovobesöket om föreningen, vilka den vänder sig till, vad den gör, vilka symptomen kan vara, vad hjärnskador kan uppkomma av. Mycket intressant och givande. En sådan där timme som är så fylld av information att man bara njuter. Hjärnkraft har funnits sedan 1988 och vänder sig till och organiserar de som förvärvat hjärnskador, inte medfödda sådana. Det är många trafikolyckor bakom, många fallolyckor,  men också stroke, missbruk och förgiftningar t ex. Föreningen på läns- och lokal nivå samlar  hjärnskadade och deras anhöriga och ordnar sommarläger för familjer t ex. Jag är glad att jag är stödmedlem och får den utmärkta tidningen föreningen ger ut.

Slut för idag. Ska fortsätta läsa den mycket engagerande Svart gryning av Cilla och Rolf Börjlind. Inte mer handlingar ikväll!

Carin Högstedt

141103