21. okt, 2014

Bussinje på Söder, inget slut på springvik, produktion av KNytt

Hemma tidigt från fullmäktige, som blev kort. Avslutades med "ungdomens frågor" som var inskickade i förväg och besvarades av ordförande i nämnder och styrelser, väl försedda med förberedda svar. Ingen ungdom kom till fullmäktige! Det blev en märklig föreställning som saknade all spontanitet och oppositionen hade ingen som helt roll. Inget fel på frågorna dock.

Innan dess en votering om S+V+MP-motionen om att kunna fastanställa vikarier efter 12 månaders vik som jag skrev om igår. MP hade förmått allianspartierna att ändra från avslag till att utreda kostnaderna, men det köpte vi inte. Här finns vinster i välfärden som vi vill ha! Eva-Britt Svensson hade huvudansvar för ärendet och inledde med att beskriva hur det kan vara att leva med att alltid vara tillgänglig för SMS om jobb, att inte kunna hyra bostad, att inte kunna låna pengar, att kort sagt inte kunna ha ett ordnat liv. Åsa Karlsson Björkmarker (S) gjorde ett gott inlägg och undertecknad beskrev hur hon kände sig lätt kriminell, när hon läst vilka fasor som skulle inträffa om motionen bifölls. Vi förlorade förstås voteringen med 37 mot 24. I fortsättningen är 24 ett nyckeltal i Växjö fullmäktige, S+V mot alla de andra. Det är läge att vara bitsk mot MP, som överger det ena efter det andra av tidigare förslag. Nästa månads budgetmöte - hur ska det te sig? Men - det är svårt. Jag har umgåtts med dessa personer och på sätt och vis har vi ju stött deras övergång. Vad fanns det att välja på? Varken S eller V kan tänka sig att liera sig med alliansen. Återstod MP. Det yrkande om utredning som föreslogs från "femklövern" är f ö inte värt ett vitten; finns inte angivet vem som ska göra utredning, inte vad den ska landa i, inte när den ska vara färdig. Ett typiskt ickebeslut. Hur kan en folkvald församling svälja något sådant???

På förmiddagen kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett medborgarförslag från en kvinna på Söder. Hon anser att buss nr 9 som går till Vikaholm kan göra en sväng på söder, som har tappat kollektivtrafikförbindelse. Jag körde en sväng på Söder för att kolla möjligheterna idag på morgonen. Visst. Det är möjligt. Protesterna mot indragning av servicelinjerna (små smidiga bussar som bl a trafikerade Söder) har varit livliga från kvinnor boende på Söder. Jag anser att man ska se till befolkningssammansättningen innan man avfärdar. Troligen har Söder en något äldre befolkning (av kvinnor som vet vad de vill!?), som har stort behov av kollektivtrafik. Bifall till medborgarförslaget och ge ändringen ett års prövotid! Kände mig nöjd. Har haft otaliga samtal med kvinnor om kollektivtrafiken och indragningen av servicelinjerna. Ensam om yrkandet.

Alla sex i fullmäktigegruppen med på mötet och delaktiga i produktionen av KNytt. Skrev ett par texter innan jag avvek från korrekturläsning. Fler skribenter nu och stort engagemang. Känns bra. Imorgon regionstyrelsen och så utdelning av Knytt på stan. Hoppas på lika bra väder då som det varit idag

Sitter ute. Inte kallt men har börjat regna. Blåser så att mobilen från Monte Negro "klongar" fint. Toftasjöns vågor kluckar.

Carin Högstedt

20141021